Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ (ΚΟ) ξημεροβραδιάζεται για να βρει, να μεταφράσει και να παρουσιάσει ειδήσεις και άρθρα συμβατά με την θεματολογία του, χωρίς απαραίτητα να ταυτίζεται μαζί τους. Το ίδιο ισχύει και για τα παρατιθέμενα links. Σχόλια και παρεμβάσεις του ΚΟ είναι σε χρώμα ερυθρό. Αν ψάχνεις για mainstream ειδησεογραφία και άποψη, ήρθες στο λάθος μέρος.

got democracy?

got democracy?
"Μη με παραδώσης εις την επιθυμίαν των εχθρών μου· διότι ηγέρθησαν κατ' εμού μάρτυρες ψευδείς και πνέοντες αδικίαν.."

kolokotronis

kolokotronis

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Περί της σχέσεως Εκκλησίας, Ελληνισμού, Καινής και Παλαιάς Διαθήκης

Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ελλήνων Χριστώνυμη Δόξα» :


Η Καινή Διαθήκη πολεμά τον αντίχριστο Ιουδαϊσμό! 

Η Εκκλησία ούτε απορροφήθηκε από τον (αντί-Χριστο) Ιουδαϊσμό ούτε και συμμάχησε με αυτόν και για αυτό καταδιώχθηκε απηνώς, σε σημείο που να αναφέρουν οι πρώτοι Χριστιανοί περί των Ιουδαίων, ότι είναι οι Ιουδαίοι που «απέκτειναν τον Κύριον Ιησούν και τους δικούς τους Προφήτες και εμάς μας κατεδίωξαν και στο Θεό δεν αρέσουν και είναι ενάντιοι σε όλους τους ανθρώπους και μας παρεμποδίζουν να μιλήσουμε στα έθνη για να σωθούν και έτσι πάντοτε γεμίζουν το μέτρο των αμαρτιών τους, αλλά έφθασε επάνω τους η οργή επί τέλους» (Α΄ Θεσσαλονικείς 2: 14-16). Ήταν δυνατόν η αρχαία Εκκλησία σε τέτοιες καταστάσεις να υιοθετήσει την Παλαιά Διαθήκη αν πίστευε ότι η Π.Δ. προωθεί έναν (αντίχριστο) Ιουδαϊσμό και Σιωνισμό;

Το πιο σημαντικό εν προκειμένω και συνήθως αποσιωπώμενο σημείο της Καινής Διαθήκης, είναι του βιβλίου της Αποκαλύψεως, το χωρίο 11: 8, το οποίο αναφέρεται στη θανάτωση από το θηρίο (Αντίχριστο) των δύο προφητών-μαρτύρων. Αυτό έχει ως εξής: «Και τα πτώματά τους θα αφεθούν στην πλατεία της πόλης της μεγάλης, η οποία ονομάζεται πνευματικώς Σόδομα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος ημών εσταυρώθη». Μπορεί να συνειδητοποιήσει κανείς πόσο μεγάλη «βλασφημία» είναι για τον Ιουδαϊσμό ο χαρακτηρισμός των Ιεροσολύμων της εσχατολογικής περιόδου ως «Σοδόμων και Αιγύπτου», χαρακτηρισμός ο οποίος εκλαμβάνεται ως «συνδυασμένος τύπος διαφθοράς και τυραννικότητας»; 

Επειδή η Παλαιά Διαθήκη μπορεί να παρερμηνευθεί αν αντιμετωπιστεί μακριά από τον Χριστοκεντρικό της σκοπό, και μπορεί να βλάψει για αυτό στους νεοφώτιστους η Εκκλησία αποτρέπει την ανάγνωσή της, μέχρις ότου θα έχουν πλήρως γαλουχηθεί στην Καινή. Προφανώς για τον ίδιο λόγο ο ιεραπόστολος άγιος Μεθόδιος ο Θεσσαλονικεύς κατά την ιεραποστολή του τον 9ο αί. στους απολίτιστους (τότε) Σλάβους δεν μετέφρασε τα βιβλία των Μακκαβαίων της Παλαιάς Διαθήκης, κίνηση που ίσως δεν είναι άσχετη και προς το γεγονός ότι στα βιβλία αυτά, εχθροί της αληθούς ευσεβείας της Παλαιάς Διαθήκης είναι οι διώκτες Έλληνες, υπό τον βασιλέα Αντίοχο τον Επιφανή. 

Μια από τις συνέπειες της άρνησης της αξίας της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Χριστιανισμός να φανεί ως μια καινοτομία, ένα νεωτερικό σύστημα, ακόμη και μία αιρετική ερμηνεία του Ιουδαισμού. Μία άλλη είναι να παραδοθεί η προφητική σκυτάλη στον σύγχρονο εκπεσόντα Ιουδαϊσμό καθώς επίσης και να ανοιχθεί ο δρόμος στο να ερμηνευθούν οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης με κέντρο όχι τον Μεσσία Ιησού από τη Ναζαρέτ, χριστοκεντρικώς, αλλά με βάση τον αναμενόμενο "μεσσία" των Ιουδαίων. 

Περί της σχέσεως Εκκλησίας, Ελληνισμού, Καινής και Παλαιάς Διαθήκης:

Ο Ελληνισμός είναι η εθνική πολιτιστική κληρονομιά των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών, για την οποία είναι υπερήφανοι, και την οποία διατήρησαν με το αίμα τους έναντι πολλών τυράννων που ζητούσαν την αφομοίωσή τους, όπως λ.χ. συνέβη με τον πανσλαβισμό και τα σχετικά γεγονότα, όπως είναι ο Μακεδονικός Αγώνας. Την κληρονομιά αυτή δεν θα μπορούσαν να την διατηρήσουν χωρίς τη βοήθεια του Χριστιανισμού, ο οποίος πρωτύτερα είχε σώσει και τον αρχαίο ελληνικό κόσμο που είχε οδηγηθεί προ 2000 ετών σε τελεία ηθική κατάπτωση. Ο ελληνισμός ως γλώσσα, ως φιλαλήθεια, ως καλαισθησία, ως τέχνη, ως καλώς εννοούμενος φιλελευθερισμός, ως αγωνιστικότητα, διατηρήθηκε, δυναμώθηκε και αναδείχτηκε αγιοπνευματικώς από την Ορθόδοξη Εκκλησία, ώστε ξένοι θεολόγοι, μεταξύ των οποίων και ο επιφανέστατος Ρώσος Καθηγητής της θεολογίας π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ, να ομολογούν ότι είναι αδιανόητη η μύηση στη χριστιανική θεολογία χωρίς ένα μυστικό «εξελληνισμό» του μη Έλληνος Χριστιανού: «Ο ελληνισμός έχει αποκτήσει αιώνιον χαρακτήρα μέσα εις την Εκκλησίαν, έχει ενσωματωθή εις την σάρκα της, έχει γίνει αιωνία κατηγορία της χριστιανικής υπάρξεως. Η χριστιανική λατρεία έχει σφραγισθή διά παντός με το ελληνικόν ύφος της ευσεβείας των μυστηρίων. Και αυτό έχει γίνει μέχρι τοιούτου βαθμού, ώστε να μη ημπορούμεν να διεισδύσωμεν εις τον ρυθμόν της λειτουργικής μυσταγωγίας, αν προηγουμένως δεν υποβληθώμεν εις ένα είδος μυστικού εξελληνισμού… Μόνον παράφρονες θα αποφάσιζαν ποτέ να "αφελληνίσουν" την Λειτουργίαν και τας άλλας εκκλησιαστικάς ακολουθίας... Όχι, ο ελληνισμός δεν είναι απλώς μία φάσις της εκκλησιαστικής ιστορίας, ένας σταθμός εις την πορείαν της Εκκλησίας.. Ένας μόνον τρόπος υπάρχει δια να είναι η θεολογία μας καθολική: να είναι ελληνική. Μόνον εν τω ελληνισμω ημπορεί να είναι κανείς αληθώς καθολικός».

Ο Βασιλεύς της Αυτοκρατορίας τής Νίκαιας Θεόδωρος Β' Λάσκαρις (1222-1258), σημαντικός Ορθόδοξος Θεολόγος, ο οποίος συνέγραψε και τον Μέγα Παρακλητικόν Κανόνα προς την  Υπεραγίαν Θεοτόκον, γράφει: «Συνεπώς το Ελληνικό Γένος υπερέχει όλων των γλωσσών, ως προς την [γεωγραφική] θέση και την [κλιματική] ευκρασία και – γι’ αυτό τον λόγο - ως προς την ευφυΐα και την επιστήμη [...] Λοιπόν κάθε φιλοσοφία και γνώση, για να μην αναφέρω τις επιστήμες ονομαστικώς, είναι των Ελλήνων, είτε εφεύρεση είτε μετατροπή από κάτι άλλο προς το καλύτερο, και αυτός πού αναζητεί την παμφιλόσοφη πείρα, μπορεί να το διαπιστώσει ερευνώντας». Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία ανάγκασε τους Έλληνες να δεχθούν την ανωτερότητα της εκκλησιαστικής διδασκαλίας και να υποτάξουν την φιλοσοφία στη θεολογία: «Η δόξα των Ελλήνων που έχει το όνομα τού Χριστού δεν σβήνεται. Διότι η σχετική με το δόγμα σταθερότητα της ελληνικής μεγαλοφυΐας είναι εκείνη που μας ανάγκασε να λέγουμε το πιο θεϊκό, παρά εκείνο που ξεχωρίζει την φιλοσοφία για τον εαυτό της [...] Η φιλοσοφία λοιπόν είναι για τα επιστημονικά, και η θεολογία για τα δόγματα»..

Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας δεν είναι εναντίον του Σιωνισμού, εννοουμένου ως του δικαιώματος υπάρξεως εβραϊκού κράτους. Είναι εναντίον του Σιωνισμού, ως ενός Ιμπεριαλισμού, μιας παγκόσμιας δικτατορίας (παν-Σιωνισμού), που αποβλέπει στην παγκόσμια κυριαρχία μιας συγκεκριμένης ομάδος Εβραίων. … Εκτός Ισραήλ, ο Σιωνισμός είναι γνωστός με την έννοια του επεκτατισμού και της κρυπτοκρατίας, και γι’ αυτό και επικρίνεται. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε τον Σιωνισμό ως ρατσισμό το 1975 (απόφαση 3379), και ανακάλεσε την απόφαση αυτή, όταν αποσύνδεσε τον Σιωνισμό από τον ρατσισμό το 1991 (απόφαση 46/86)..
 
Ο Έλληνας νεομάρτυρας Φιλούμενος που το 1979 κατέκοψαν φανατικοί Ιουδαίοι σιωνιστές στο Φρέαρ του Ιακώβ

Η Εκκλησία έχει επικρίνει τον Ιμπεριαλιστικό Σιωνισμό (παν-Σιωνισμό) και πρέπει να πούμε ότι οι κυριότεροι αντίπαλοι του ιμπεριαλιστικού Σιωνισμού (παν- Σιωνισμού) υπήρξαν στην Ελλάδα Χριστιανοί, και μάλιστα Κληρικοί και θεολόγοι. Να θυμίσουμε μερικά ονόματα: Αρχιμανδρίτης π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, Μητροπολίτης Κορίνθου Παντελεήμων (Καρανικόλας), Καθηγητής Κωνσταντίνος Μουρατίδης, Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος (Καντιώτης), Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, ο Νικόλαος Ψαρουδάκης και πολλοί άλλοι. Η σχετική γραμματεία είναι ατέλειωτη. Πως μπορεί κανείς λοιπόν να ψεύδεται ότι η Εκκλησία, επειδή αποδέχεται την ιερά Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, ευνοεί τον ιμπεριαλιστικό Σιωνισμό (παν-Σιωνισμό);

Η Αγία Γραφή υπο-βοηθά ιστοριογραφικώς την κατοχύρωση της ελληνικότητας της Μακεδονίας μας, η οποία προβάλλεται σαφώς από την Εκκλησία, με παγκόσμια απήχηση. Μάλιστα, έχουν εκπονηθεί ιστορικές εργασίες, όπου καταδεικνύεται ότι για την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη οι Μακεδόνες ήταν και είναι πάντα Έλληνες και αυτό είναι ένα ισχυρότατο στοιχείο για την καταπολέμηση τής σκοπιανής προπαγάνδας (τέτοια είναι π.χ. η μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Ζιχνών και Νευροκοπίου κυρού Σπυρίδωνος περί της Μακεδονίας στην Άγια Γραφή: «Η Αγία Γραφή αποδεικνύει την ελληνικότητα της Μακεδονίας», Αθήναι 1989. «Μαρτυρίες της Αγίας Γραφής για τη Μακεδονία, τον Μέγα Αλέξανδρο και τους Έλληνες Μακεδόνες», Νέα Ζίχνη 1992.

Στην Καινή Διαθήκη το όνομα «Μακεδονία» και τα ομόρριζά της αναφέρονται 26 φορές στην Καινή Διαθήκη (ο Απόστολος Παύλος είδε σε όραμα άνδρα Μακεδόνα να τον παρακαλεί να περάσει από τη Μικρά Ασία στη Μακεδονία για να τούς βοηθήσει, «διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ήμίν», (το οποίο βέβαια λέχθηκε και καταγράφηκε στα ελληνικά και όχι στα... σλαβικά), αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη είναι φανερό ότι οι Μακεδόνες είναι Έλληνες, αφού ακριβώς οι Ιουδαίοι παρ’ ολίγον να εξελληνισθούν (και όχι να ...εκσλαβισθούν) πλήρως στους ελληνιστικούς χρόνους από τον ελληνικό πολιτισμό που μετέφερε στην Παλαιστίνη ο Μέγας Αλέξανδρος. Μάλιστα, στο εδάφιο A' Μακκαβαίους 6, 2 έχουμε μία ακόμη ατράνταχτη απόδειξη της ελληνικότητος της Μακεδονίας και του Αλεξάνδρου. Λέγει ο στίχος: «[...] ά κατέλιπεν εκεί Αλέξανδρος ο Φιλίππου βασιλεύς ο Μακεδών, ος εβασίλευσε πρώτος εν τοις Έλλησιν». Εδώ  όχι μόνο επιβεβαιώνεται ότι ο Αλέξανδρος ήταν ο πρώτος βασιλεύς όλων των Ελλήνων (τους οποίους ένωσε) αλλά και επιβεβαιώνεται η ελληνική του καταγωγή, καθώς δεν λέγει ότι εβασίλευσεν «επί τους Έλληνας», σαν να ήταν επικυρίαρχος, αλλά «έν τοις Έλλησι», δηλαδή μεταξύ των (δικών του) Ελλήνων. [Ανάλογη αναφορά υπάρχει στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ (8:21), όπου ερμηνεύοντας την όραση που είδε κατά το τρίτο έτος της βασιλείας του Βαβυλώνιου βασιλιά Βαλτάσαρ (το βιβλίο γράφτηκε περί το 607π.Χ.) σχετικά με την διάλυση της Μηδοπερσικής αυτοκρατορίας (κριός με δύο κέρατα) από τον Μέγα Αλέξανδρο (τράγος που επιτέθηκε με εξαιρετική ορμή) λέει: «Και ο τριχωτός τράγος είναι ο βασιλεύς της Ελλάδος· και το κέρας το μέγα, το μεταξύ των οφθαλμών αυτού, αυτός είναι ο πρώτος βασιλεύς»..] - ΚΟ

49 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Λίγα πράγματα για το Χριστιανισμό και την Παλαιά Διαθήκη θα αναφέρω. Αυτοί που έθεσαν τις βάσεις του χριστιάνικου μοντέλου αγνόησαν σε μεγάλο βαθμό τα λόγια του Χριστού.Ο Χριστός τόνισε ότι αυτά τα οποία έλεγε αφορούσαν,Σύριους,Έλληνες,Ρωμαίους,φτωχούς και πλούσιους, άνδρες και γυναίκες,τους πάντες. Την στιγμή εκείνη δηλαδή έβαζε τις βάσεις ενός πολιτισμικού οικουμενισμού απόλυτα ταυτισμένου με τις πιο προωθημένες θέσεις της ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης. Η θεολογία, η θρησκεία και ο Θεός απηχούν την έκφραση της ψυχής, του πνεύματος και του Θείου. Με τον τρόπο αυτό συνδέει τον χριστιανισμό με το κλασικό ελληνικό πνεύμα, δομώντας πάνω σε αυτήν την σχέση το δόγμα Του και τον χριστιανισμό.Με την ανύψωση της προς τον πλησίον αγάπης στο ύψιστο ηθικό αξίωμα,απέρριψε κάθε ιουδαϊκό έθιμο,που ερχόταν σε αντίθεση προς αυτή.Έτσι βρισκόταν πλησιέστερα προς την ελληνική σκέψη,ιδιαίτερα προς τη στωική.
Απέρριπτε τις διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης που ήταν σε αντίθεση προς την ανωτέρω αντίληψη της ζωής και έτσι συνέπιπτε προς τον Ελληνισμό. Κατ' αρχήν δεν τηρούσε την ημέρα του Σαββάτου.Αν είχε κάτι σημαντικότερο να πράξει,το έπραττε,ενώ αν και δεν ήταν αντίθετος στην ιδέα της συναγωγής,την επισκεπτόταν σπάνια.Εκτός αυτού,βρίσκοταν σε ολομέτωπη σύγκρουση με το ιουδαϊκό ιερατείο,ενώ διέλυσε τον σκληρό πυρήνα της Παλαιάς Διαθήκης που ανάγκαζε τον ιουδαϊσμό να είναι εθνικιστικός και ρατσιστικός.Τα διδάγματα του Χριστού όπως τα δίδαξε έχουν παγκόσμια απήχηση.Μετά από όλα τα προηγούμενα αποτελεί ένα τραγικό ιστορικό λάθος η ένταξη και ταύτιση του Ιησού Χριστού με τον προχριστιανικό ιουδαϊσμό και την ακατανόητη προσήλωση στην Παλαιά Διαθήκη.Τα περισσότερα κείμενα της δεν ήταν και ότι το καλύτερο για την ανάπτυξη της πίστεως των Ελλήνων και όχι μόνο.Τους το επισήμανε κάποιος άνθρωπος με νόηση αυτό το γεγονός στους πατέρες της εκκλησίας που διαμόρφωσαν τον κανόνα της Βίβλου πριν τον οριστικοποιήσουν; Kάτι άλλο τώρα.Ενώ ο Κύριος δεν εκφράζει κανένα είδος πολεμικής εναντίον των εθνικών μέσα στα Ευαγγέλια, απεναντίας εκφράζει το θαυμασμό Του για την πίστη που δείχνουν αυτοί και συν τις άλλοις δε βάζει κανένα μα κανένα όρο για να τους βοηθήσει π.χ αλλάξτε αυτά που πιστεύετε πρώτα και μετά θα κάνω αυτό που ζητάτε, κάποιοι γίνονται βασιλικότεροι του βασιλέως και γίνονται δήμιοι όλων των άλλων θρησκειών και του προχριστιανικού ελληνικού πολιτισμού.Έναν ελληνικό πολιτισμό και κατ’επέκταση την
ελληνική φιλοσοφική σκέψη οι «ηγήτορες» της επικρατούσας θρησκείας την δαιμονοποίησαν,την περιφρόνησαν,την αναθεμάτισαν και την έβαλαν στην άκρη ασχέτως εάν ήταν το εργαλείο που τους βοήθησε να εδραιώσουν τη πίστη μας. Διαβάστε αρχαία ελληνικά ρητά από ανθρώπους που αναθεμάτισαν.Διαβάστε και τα λόγια του Θεανθρώπου.Δεν θα δείτε μεγάλες διαφορές.Φυσικά δεν υπονοώ ότι ο εναθρωπήσας Θεός τα διάβασε από τους έλληνες φιλοσόφους.Υποστηρίζω όμως ότι τους έδωσε θείο χάρισμα να τα πουν και ύστερα ο ίδιος τα τελειωποιησε.Αλήθεια αυτό γιατί δεν το αναφέρει κανείς; Εδώ θα τόνιζα ότι επιβάλλεται και η ηθική αποκατάσταση των προγόνων μας με την απαλοιφή της ύβρεως περί «ειδωλολατρίας», του στίγματος που διαιρεί και διχάζει τους Έλληνες, ήδη επί αρκετούς αιώνες

Ανώνυμος είπε...

Συνέχεια
Μας λένε ότι η εκκλησία δέχεται τον σπερματικό λόγο και άλλα πολλά τέτοια μα εγώ δεν άκουσα ποτέ έναν ιερωμένο να ανεβαίνει στον άμβωνα και να μίλα για τον Σωκράτη,το Θουκυδίδη,τον Πλάτωνα ,τον Ισοκράτη αντ΄αυτού θα ακούω συνέχεια για τον Αββακούμ,το Μιχαία,τον Ιωήλ και τον Ιερεμία.H θρησκευτική αναζήτηση ενός πιστού,αλήθεια,τη έχει να κερδίσει και τι νοιάζει στην τελική ο Αββακούμ,ο Μιχαίας,ο Ιωήλ,ο Ιερεμίας και η έξοδος των εβραίων από τη Αίγυπτο;Μου λέτε για να καταλάβω; Το άλλο που ακούμε μόνο εβραϊκές προφητείες συνέχεια και συνέχεια για την έλευση του Χριστού;Οι ελληνικές που ήταν περισσότερες και ακριβέστερες «θάφτηκαν».Γιατί; Επιπροσθέτως σε ορφικούς ύμνους καταγράφονται ελληνικές συλλήψεις που αφορούν το θείο, οι οποίες περιέργως δεν διδάσκονται στις θεολογικές σχολές ούτε και στο μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία ως πρελούδιο της Ορθοδοξίας .Αντί αυτής διδάσκεται η εβραϊκή εξιστόρηση περί του θείου.Γιατί να διδάσκεται η ελληνική σύλληψη που αφορά το θείο;Διότι οι καταβολές της νεώτερης θεολογίας μας είναι σαφώς αρχαιοελληνικές. Ταιριάζει στα ελληνόπουλα να ξεκινούν την θρησκευτική τους διδασκαλία με ξένες πεποιθήσεις ενός άλλου αρχαίου λαού συνιστώντας σαφώς πνευματική υποδούλωση και μέγιστη αλλοτρίωση; Tα παιδιά μας πρέπει να μαθαίνουν πρώτα και κύρια την ελληνική θεολογική κοσμοθεωρία προ Χριστού. Mετά πως και γιατί συνδέθηκε ο Χριστιανισμός αποκλειστικώς μάλιστα με την εβραϊκή θρησκεία σε μια Παλαιστίνη με δεκάδες ελληνικές πόλεις και διάχυτο ελληνικό πνεύμα, είναι μέγα μυστήριο. Δεν θα ήταν καθόλου παράδοξο να υποστηριχτεί η άποψη πώς χωρίς τη γνώση του ελληνικού λόγου, χωρίς τη βαθιά ελληνική παιδεία, χωρίς τη θητεία στον ελληνικό λόγο, δεν θα μπορούσε να υπάρξει πλήρης και βαθειά κατανόηση και ερμηνεία της χριστιανικής αλήθειας.Χωρίς τα παραπάνω ο χριστιανισμός θα έσβηνε.Εμείς όμως ως ελλαδική εκκλησία γιατί τονίζουμε συνέχεια και συνέχεια τους «περιούσιους»;Που «περιούσιοι» φυσικά ονομάστηκαν από μόνοι τους.Αυτοί διάλεξαν το Θεό και όχι ο Θεός αυτούς, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομα τους.Θα κλείσω τον σχολιασμό μου με τα λόγια του θεολόγου Μπρύνο Ντελόρμ που φυσικά δεν ακούστηκαν ούτε θα ακουστούν ποτέ από κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης.«Ενώ είναι θέμα πολιτικής ευπρέπειας για τη σύγχρονη θεολογία να επιμένει στις εβραϊκές ρίζες και στο αραμαϊκό περιβάλλον μέσα στο οποίο έζησε ο Ιησούς ,πράγμα που είναι προφανές,τείνουμε συχνά να αρνούμεθα την καθαρά ελληνική διάσταση στην επεξεργασία της μορφής του Χριστού,τη μόνη που μπορεί να εξηγήσει την παγκόσμια ακτινοβολία του.Τα θεμελιώδη κείμενα του χριστιανισμού, δηλαδή τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων,των οποίων η επεξεργασία είναι έργο μιας γενιάς μετά τον θάνατο του Ναζωραίου, τίποτε ή τουλάχιστον ελάχιστα στοιχεία υιοθετούν από την εβραϊκή και αραμαϊκή παράδοση ενώ οφείλουν τα πάντα στην ελληνική.Ο Χριστός είναι δημιούργημα της ελληνικής παράδοσης. Αυτός δεν θα μπορούσε να αναδυθεί από το χώμα της ιουδαϊκής και της παλαιστινιακής γης, αν δεν υπήρχε ο μεγαλειώδης μοχλός της ελληνικής ρητορικής, η οποία με το πνεύμα της τραγικής σκηνοθεσίας και με τη δύναμη της πειθούς τού επέτρεψε να γίνει παγκόσμιος και καθολικός»

Ανώνυμος είπε...

Γι'αυτούς που γνωρίζουν έστω και ελάχιστη ιστορία, δεν υπάρχει αμφιβολία για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας και του μεγάλου αλεξάνδρου. Για όποιον αναγνώστη έχει αντιρήσεις απάνω στο θέμα αυτό, ας κάνει τον κόπο να συγκρίνει τα γράμματα που υπάρχουν απάνω στα αρχαία μακεδονικά νομίσματα, αγάλματα, επιγραφές, με αυτά που ομιλούν και γράφουν οι σκοπιανοί σήμερα.
Και είναι απόλυτα φυσικό, διότι σαν σλάβοι (που ακόμα και οι ίδιοι το παραδέχονται) έμαθαν το αλφάβητο απο τους Ελληνες Κύριλο και Μεθόδιο χίλια χρόνια μετά την δημιουργία της αρχαίας Μακεδονίας.

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΑ ΕΑΥΤΟΥ είπε...

Φίλε Skywatcher.
Δεν θα μπω σε διαδικασία παράθεσης αποσπασμάτων από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα και να μου τα απαντήσει κάποιος, όχι με αφορισμούς και δόγματα, αλλά με τη Λογική...
1. Την Ελληνική Μυθιστορία, την έχουμε ονομάσει "Μυθολογία", ενώ κάποια άλλη μυθιστορία, την έχουμε αναγάγει σε "Ιερά" και σε θέσφατο και προσπαθούμε μάλιστα, να δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα με επιχειρήματα της μορφής "μία ημέρα ισούτο με εκατό χρόνια"! Αυτό δεν ενέχει τον κίνδυνο της "νεωτερικότητας" και του να παραδώσουμε τα όποια νοήματα της Ελληνικής Μυθιστορίας, σε άλλους;
2. Γιατί δεν αναφέρονται πουθενά οι Αρχαίοι Έλληνες που "προφήτεψαν" τον Χριστό;
3. Για να αποδείξω ότι οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες χρειάζομαι την Παλαιά Διαθήκη; Δεν μιλάει η ίδια η Γη της Μακεδονίας γι αυτό; Και αν χρησιμοποιώ αυτό ως μόνο ιστορικό επιχείρημα, τότε θα πρέπει να δεχτώ ως ιστορικώς αληθή, τα πάντα όσα λέει το κείμενο...
4. Αφού Παλαιά Διαθήκη και Σιωνισμός, δεν έχουν καμμία σχέση, πώς εξηγείται ότι όσοι υπερασπίζονται τον σιωνισμό (προτεστάντες, ευαγγελιστές, νεοσυντηρητικοί, ακόμα και οι ίδιοι οι σιωνιστές) καταφεύγουν σε χωρία της Π.Δ. για να αιτιολογήσουν τα πεπραγμένα τους;
5. Αφού μιλάμε για Χριστό... Γιατί όταν πεθάνω να μου πει ο παπάς ότι γυρνάω στους "κόλπους του Αβραάμ" και όχι στους "κόλπους του Χριστού"; Παραδεχόμαστε ότι ο Αβραάμ είναι ο "Γενάρχης" μας;
6. Γιατί όλοι οι θρησκευτικοί ταγοί μου εύχονται κάθε χρόνο "Καλό Πάσχα"; Οι Χριστιανοί δεν "πέρασαν" καμμία Ερυθρά Θάλασσα. Από τα λίγα που ξέρω, οι Χριστιανοί γιορτάζουν την Ανάσταση του Χριστού... Και εκείνη η Κυριακή ονομάστηκε -πολύ σωστά από τον θυμόσοφο Λαό μας- "Λαμπρή", επειδή είναι η μέρα της Ανάστασης !Αν μιλάμε για το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή, γιατί δε μου εύχονται "Καλό Πέρασμα";
Για κάποιους μπορεί να φανούν απλοϊκά τα ερωτήματα, αλλά μέχρι τώρα δεν έχω λάβει απαντήσεις που να ικανοποιήσουν την σκέψη μου...
Πάντα φιλικά...

Ανώνυμος είπε...

Δεν είναι καθόλου απλοϊκά τα ερωτήματα σας!Απεναντίας είναι ουσιαστικά και καίρια.Αλλά δεν θα μπορέσει να τα απαντήσει κάποιος εκκλησιαστικός ανήρ,ούτε κάποιος θεολόγος διότι αυτοί διδάχτηκαν με απόλυτη ιουδαϊκή(χριστιανική)δογματολατρεία τα περί Χριστού και κατ'επέκταση του Θεού.Όσες φορές επιχείρησα κουβέντα με ιερείς και θεολόγους για παρόμοια ερωτήματα με τα δικά σας(τις δικές μου απορίες τις παραθέτω στους πρώτους σχολιασμούς)οι απαντήσεις τους ήταν πέρα για πέρα άσχετες.Ο λαός μας λέει σοφά,όταν τρως κουκιά για κουκιά θα μιλήσεις.Έτσι και αυτοί!Προσθέτω και πάλι στη συζήτηση ότι όλη η διδασκαλία του Ιησού ταυτίζεται απόλυτα με την αρχαία Ελληνική φιλοσοφία και σκέψη και ως προς αυτό υπάρχει σωρεία παραδειγμάτων.
Ενδεικτικά αναφέρω τα εξής:
Ιησούς: “ Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται και ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται.”
Χείλων ο Λακεδαιμόνιος (600 π.Χ.): “Τα μεν υψηλά ταπεινούν (ο Θεός), τα δε ταπεινά υψούν.”
Ιησούς: “ Αγαπάτε τους εχθρούς υμών” Ματθ.κεφ.5 §44
Κλεόβουλος ο Ρόδιος (500 π.Χ.): “ Τον δε εχθρόν φίλον ποιείν.”
Ιησούς: “ Ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν” Ματθ.κεφ.5 §44.
Κλεόβουλος ο Ρόδιος (500 π.Χ.): “ Τον δε εχθρόν ευεργετείν”.
Ιησούς: “ Ουκ επιορκήσεις” Ματθ.κεφ.5 §33.
Πυθαγόρας: (580 π. Χ.) “Σέβου όρκον.”
Ιησούς: “ Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην.”
Πλάτων (427 π.Χ.): “Η δικαιοσύνη είναι το μεγαλύτερον αγαθόν για την ίδια την ψυχήν.”
Και ο χρυσός κανών.Ιησούς: “Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, κάνετε και σείς τα ίδια σ΄αυτούς.”Ματθ.κεφ.7 §12
Ισοκράτης (430 π.Χ.): “Μην κάνετε στους άλλους εκείνα για τα οποία εσείς θυμώνετε όταν τα κάνουν οι άλλοι σε σας.”
Κλεόβουλος ο Ρόδιος "Ο Συ μισείς έτερω μη ποιήσεις"6ος αιώνας π.Χ
Βλέπουμε λοιπόν ότι όλο το ηθικό δίδαγμα του Ιησού είναι ταυτισμένο με το αρχαίο Ελληνικό πνεύμα. Το ακούσατε στα σχολεία και στα πανεπιστήμια μας αυτό;Ξαναλέω Φώτισε αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός να πουν αυτά που είπαν και ήρθε ύστερα ο Χριστός και τα τελειοποίησε.Tώρα αν θέλετε να "βραχυκυκλώσετε"κάποιους,ρωτήστε τους ή μάλλον δείξτε τους αυτά!Ανεξάντλητες οι απαντήσεις και τα ερωτήματα σε αυτό το άρθρο του Κόκκινου Ουρανού!

XIV Words είπε...

Φιλε συμφωνω σε ολα οσα λες, πλην τουτου.
Το ελληνικο πασχα ειναι εκ του πασχω.
Το εβραικο πασσεχ σημαινει περασμα.

Eagle1 είπε...

Καλοκαιρι,ευκαιρια για μαθηση,βιβλια,διαβασμα....Αδαμαντιος κοραης"αδελφικη διδασκαλια και "επιστολες προς το εθνος". Βιογραφια Κολοκοτρωνη.Ρηγας Φεραιος.Η πραγματικη αλωση της Πολης και πως εγινε.Παλαιων πατρων γερμανος και αν σηκωσε το λαβαρο της επαναστασης και πως το σηκωσε.Μηχανη του χρονου,ντοκιματερ,στο 7ο λεπτο περιπου:πως πλακωσε ο Κολοκοτρωνης στο ξυλο τον παπαφλεσσα επειδη τον προσεβαλε που διαβαζε την μεταφραση του ευαγγελιου επειδη ηταν απαγορευμενη απο την " εκκλησια".Αυτο εγινε στην Ζακυνθο.ΚΤΛ....Καλοκαιρι μαθησης και πνευματικης ανατασης και αναγενησης....

sun είπε...

Μου ειναι δυσαρεστο για το καλο σας ιστολογιο, για ενα τοσο σημαντικο θεμα να υπαρχει τετοια φτωχεια επιχειρηματων. Η αισθηση που αποκομισα ειναι αντιθετη του προσδοκομενου σας στοχου...

Ανώνυμος είπε...

Προπάτορας μας ως προς την πίστη ο είναι ο Αβραάμ. Γράφτηκε ότι η αγία γραφή είναι μυθολογία και έχει επιστημονικά λάθη. Την αγία γραφή δεν πρέπει να την αντιμετωπίζουμε σαν επιστημονικό εγχειρίδιο αλλά σαν οδοδείχτη στα θέματα πίστης. Αν θέλει κάποιος να μάθει επιστήμες μπορεί να ανατρέξει στην πλούσια βιβλιογραφία που είναι σήμερα εύκολα προσιτή. Γράφτηκε οτι οι σιωνιστές ανασύρουν χωρία από την Παλαιά Διαθήκη και άρα αυτή είναι σιωνιστική (;) Και λοιπόν επειδή οι σιωνιστές είναι πλανεμένοι πρέπει οπωσδήποτε οι γραφές (που γράφτηκαν αιώνες νωρίτερα) που χρησιμοποιούν να είναι απορριπτέες; Οι σιωνιστές-ιμπεριαλιστές ερμηνεύουν την Παλαιά Διαθήκη λανθασμένα. Γράφτηκε ακόμα κάτι για το ανούσιο της διδασκαλίας της ιστορίας της Εξόδου από την Αίγυπτο. Αν απορρίψουμε την Έξοδο πώς θα καταλάβουμε τα λόγια του Ιησού για την ύψωση του χάλκινου φιδιού Ιω. Γ 13-17. Το παράδειγμα αυτό αλλά και άλλα αποφάσκουν για την χρησιμότητα της μελέτης του Ιερού βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Θεός υποσχέθηκε στους Εβραίους της Παλαιάς Διαθήκης τον Σωτήρα που περιγράφεται στην Καινή. Είπε ο Ιησούς 'Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσαι τον νόμον ή τους προφήτας αλλά πληρωσαι.' Ματθ. 5 17

Ανώνυμος είπε...

Λοιπόν έχουμε και λέμε: Ολόκληρη η Αρχαιοελληνική Γραμματεία με τους Φιλοσόφους της (Σωκράτη,Πλάτωνα,Αριστοτέλη,Πυθαγόρα,Σίβυλλες κτλ.) είναι η Περίοδος εκείνη που Προετοιμάζει την Ελλάδα αλλά και την Ανθρωπότητα για αυτό που έρχεται αφού είναι Προπομπός του Χριστιανισμού,Είναι επίσης ΔΕΔΟΜΕΝΟ ότι η Πρό Χριστού Εποχή στην Ελλάδα ήταν μια Πνευματικά-Πολιτισμικά Πλούσια Περίοδος σε επίπεδο Ανάπτυξης Τεχνολογιών/Επιστημών/Αναζητήσεων/των Καλών Τεχνών κτλ. Φυσικά και ΔΕΝ είναι Τυχαίο το Γεγονός ότι ήδη οι Αρχαίοι Αθηναίοι είχαν χτίσει τον Βωμό στον Άγνωστο θεό (Αυτόν που ήρθε ο Παύλος λίγο αργότερα Χρονικά για να τους πει ότι Υπάρχει και Προερχόμαστε απο Εκείνον υπό την Έννοια ότι είμαστε Παιδιά του.Απο τους Πρώτους που πιστέψανε ήταν βέβαια ο Αεροπαγίτης Διονύσιος εξ'ου και υπάρχει ο Πεζόδρομος Διονυσίου Αεροπαγίτου Προέκταση της Αποστόλου Παύλου που ξεκινάει απο τον Σταθμό ΗΣΑΠ Θησείο και καταλήγει στις Στήλες του Ολυμπίου Διός)είχαν Αναζητήσεις σχετικά με το ζήτημα του Θεού,Επίσημα λατρεύανε το 12θεό αλλά Πολλοί Επιφανείς Φιλόσοφοι όπως ο Αριστοτέλης-Πλάτωνας-Σωκράτης το είχαν Απορρίψει σαν δοξαστικό Σύστημα για τους θεούς.Ήταν εποχή ΖΥΜΩΣΕΩΝ για αυτό και βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη τέτοιου τύπου Φιλοσοφικές-Μεταφυσικές Αναζητήσεις απο τις διάφορες Φιλοσοφικές Σχολές π.χ Επίκουρου.Υπάρχουν ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ των Περίφημων Οντοτήτων ονόματι Σιβυλλών οι οποίες πολλές Χιλιάδες Χρόνια πριν την Έλευση του Χριστού Προφήτεψαν με Ομολογουμένως Αινιγματικό/Περίεργο Τρόπο την Έλευσή του,την Ζωή του,την Εισοδό του στα Ιεροσόλυμα,την Σύλληψή/Δίκη/Σταύρωση + Αναστασή Του.

Ανώνυμος είπε...

Επίσης Προφητεύουν Πολλά Χρόνια πριν τον Ιωάννη το γνωστό θέμα με το Χάραγμα που αναφέρεται στην Αποκάλυψη,επί της ουσίας λένε τα ίδια ακριβώς Πράγματα με διαφορετικά λόγια σε άλλες Εποχές.Για όσους ΔΕΝ γνωρίζουν υπάρχουν Τοιχογραφίες (δεν ξέρω αν τις ονομάζουνε Αγιογραφίες)Αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων όπως:Πλάτωνα,Σωκράτη,Πυθαγόρα,Σίβυλλες,Αριστοτέλη,Σόλωνα κτλ. σε διάφορα Μοναστήρια ανα την Ελλάδα:στα Γιάννενα, στο Μέγα Σπήλαιο,σε κάποιο Μοναστήρι του Αγίου Όρους+ σε μια Εκκλησία κάπου στον Βύρωνα/Καισαριανή.Τι σημαίνει αυτό Πρακτικά ότι Αναγνωρίζουν την Συμβολή τους στο να διαδώσουν τον λεγόμενο Σπερματικό λόγο για τον Χριστό έτσι δεν είναι;; αλλιώς ΔΕΝ έπρεπε να υπήρχαν τέτοιες Τοιχογραφίες σε Μοναστήρια γιατί θα τους θεωρούσαν "Αιρετικούς-Παγανιστές-Ειδωλολάτρες"...τους Καλλιτέχνες/Αγιογράφους που τις δημιούργησαν καθώς επίσης και τους Μοναχούς/Καλόγερους που "Επιτρέψανε" κάτι τέτοιο..Άρα εδώ Υπάρχει Μείζον Ζήτημα υπό την Έννοια ότι Συστηματικά μας έχουν Αποκρύψει Σημαντικές Πληροφορίες για το πως Συνδέεται ο Ελληνισμός-Χριστιανισμός,Σιβυλλικούς Χρησμούς που είναι απίστευτοι.Οι Κύκλοι που Δεν επιθυμούν την Γνώση-Πληροφορία σχετικά με αυτό το ζήτημα ενοχλούνται Πολύ απο ότι Αντιπροσωπεύει ο Ελληνισμός+Χριστιανισμός και αυτό εν'ολίγοις είναι το ΦΩΣ!!!! γιατί εκείνοι Ζούνε στα Σκοτάδια τους σαν Μισθανά Όργανα/Μαριονέτες της Νέας Τάξης Πραγμάτων.Για όποιον θέλει υπάρχει μια Καταπληκτική Διαδικτυακή Εκπομπή με τίτλο "ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ" που ασχολείται με θέματα Ιστορικά-Πολιτισμών-Εναλλακτική Ενημέρωση-Λαθρομετανάστευση-Αεροψεκασμούς-ΗΑARP κτλ. εκεί στο πλαίσιο Αναζήτησης ας γράψει:Σύνδεση Ελληνισμού-Χριστιανισμού και θα του βγάλει την εν συγκεκριμένη Εκπομπή.

Παραθέτω μερικούς Σχετικούς Συνδέσμους και ο καθένας που ενδιαφέρεται ας κάνει την Ερευνά του.Έχει βγεί ένα Καταπληκτικό βιβλίο του Χάρη Σκαρλακίδη για αυτό το Ζήτημα με ΤΙΤΛΟ: ΟΙ ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ&ΣΙΒΥΛΛΕΣ.

http://eineken.pblogs.gr/2009/10/ellhnorthodoxoi-apologhtes-paroysiazoyn-apollwna-kai-sibylles-pr.html

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2013/04/blog-post_7563.html

https://www.ianos.gr/oi-proaggeloi-tou-iisou-xristou-apollon-kai-sivilles-0153021.html

http://www.biblionet.gr/book/100415/%CE%A3%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82,_%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%9A./%CE%9F%CE%B9_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%99%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D

Ανώνυμος είπε...

Δεν θα γράψω πλήρη ανάλυση αυτών που διάβασα. Αλλά νομίζω ότι βρίσκεστε σε σύγχυση. Και εξηγούμαι.

Κατ αρχάς εάν θέλετε να βρείτε την σχέση του Χριστιανισμού με τον Ελληνισμό, πηγαίνετε να ρωτήσετε τα ρημαγμένα αρχαία της Ελληνικής γης, η έστω ρωτήσετε πως ρημάχτηκαν. Ο Βυζαντινός χρονογράφος Ι. Μαλάλας μπορεί να σας φωτίσει για αυτήν την σχέση αλληλουχίας μεταξύ του Ελληνικού και του Χριστιανικού. Πολλοί θα πουν, ο όχλος πάντα έτσι δρα, και πως και οι "παγανιστές" έκαναν ακριβώς τα ίδια. Εδω βρίσκεται η απάντηση στην ηθική κατάπτωση που προσάπτετε στον ελληνισμό της εποχής. Πάντα υπάρχουν διαβαθμίσεις σε ομάδες ανθρώπων. Δεν μπορείτε να χαρακτηρίζετε τον ελληνισμό της εποχής σαν ανήθικο λόγο πχ οργιαστικών λατρειών, όταν ο αντίστοιχος χριστιανικός όχλος χάραζε με όστρακα φιλοσόφους και έκαιγε βιβλιοθήκες. Πάντα το κατώτερο στρώμα ανθρώπων μιας ομάδας η θρησκείας κλπ ενεργεί κάπως έτσι. Άρα για ποια ηθική κατάπτωση μιλάμε (ήρθαν οι καλόγεροι να μας σώσουν από την ανηθικότητα μας?).

Αυτό περί υποταγής της φιλοσοφίας στην θεολογία (θα υποταχτεί ο Πλάτωνας στο ποιον είχε πατέρα ο Ισαάκ και ο Ιακώβ η ο Ζεβεδαίος, η πόσα κεφάλια είχε το κτήνος της αποκάλυψης) το αφήνω ασχολίαστο. Γέλασα πολύ πάντως, ευχαριστώ, το ειχα ανάγκη.

Αλλά η μεγαλύτερη σύγχυση στο μπλογκ σας, το οποίο κατά τα άλλα προσφέρει πολύ ποιοτικά άρθρα, βρίσκεται στο ότι εκθειάζετε κάθε είδους προτεστάντη, καθολικό, ορθόδοξο, βαπτιστή κλπ και τους βάζετε όλους στο ίδιο τσουβάλι, αγνοώντας τις προφανείς αντιθέσεις που οδηγεί κάτι τέτοιο.


Ανώνυμος είπε...

Μία απάντηση εντελώς φιλικά να δώσω στον φίλο που έστειλε το μήνυμα του στις 2 Αυγούστου 2017 - 7:07 μ.μ. Κλείνετε το μήνυμα σας με το ΄΄Ο Θεός υποσχέθηκε στους Εβραίους της Παλαιάς Διαθήκης τον Σωτήρα που περιγράφεται στην Καινή. Είπε ο Ιησούς 'Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσαι τον νόμον ή τους προφήτας αλλά πληρωσαι.' Ματθ. 5 17’’.Ερμηνεύετε με τον κλασικό τρόπο, με αυτόν που σας μάθανε. Έχουμε και λέμε. Ο Χριστός ως δημιουργός και όχι ως επαναστάτης, όπως λένε λανθασμένα πολλοί μα πολλοί ιερείς, θεολόγοι κ.τ.λ πως ήταν, με την δημιουργία του καινούργιου μηνύματος Του, του μηνύματος που μιλά στην καρδιά της καθεμιάς και του καθενός μας θα εκτόπιζε και τους νόμους και τους προφήτες χωρίς να χρειαστεί να τους καταλύσει. Το πληρώσω στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει μεγάλη περίπτωση να σημαίνει αναπληρώνω. Βλέπετε εσείς ο Θεάνθρωπος να τηρεί τον νόμο;;; Όλη η επίγεια παρουσία του ήταν ενάντια σε αυτόν. Άλλα λέει και άλλα πράττει; Όχι φυσικά .Λεπτό το σημείο που δεν περιμένω να το αναδείξει κάποιος κλασικός ιουδαϊκοκεντρικός «ερμηνευτής» της Αγίας Γραφής. Γιατί νομίζετε οι Ιουδαίοι έτρεφαν τόσο μίσος για Αυτόν;;Ένας άλλος λόγος που τον απεχθάνοταν, ήταν γιατί αυτά που έλεγε και δίδασκε ήταν παντελώς ξένα προς την κοσμοθεωρία τους. Ποιους τους θύμιζαν όμως οι διδασκαλίες Του;;Eύκολη η απάντηση μα και δυσκολοχώνευτη αγαπητοί μου!!Διαβάστε πιο πάνω. Μετά, το 'Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσαι τον νόμον ή τους προφήτας αλλά πληρωσαι, Λέει ‘’Γιατί αλήθεια σας λέω: ωσότου παρέλθει ο ουρανός και η γη, ένα γιώτα ή μια κεραία δε θα παρέλθει από το νόμο, ωσότου όλα γίνουν. Όποιος λοιπόν παραβεί μία από τις εντολές αυτές που είναι πάρα πολύ μικρές και διδάξει έτσι τους ανθρώπους, πάρα πολύ μικρός θα κληθεί στη βασιλεία των ουρανών. Εδώ μιλά για τον καινούργιο νόμο , αυτά που θα πει παρακάτω δηλαδή στην επί του όρους ομιλία Του και όχι για την Π.Δ.!! Αυτά τα ολίγα.Ξέρω, ξέρω είναι αιρετικές αναλύσεις αυτές!!

panos simonis είπε...

Ο χριστιανισμός ήταν μια αριστερή κοσμοπολίτικη θρησκεία η οποία ήρθε να διαλύσει κάθε εθνική παραδοση και φυσικά τον πληγωμενο ελληνισμό. Για αυτό οι χριστιανοί κοσμοπολίτες αποκαλούσαν τους δεξιούς της εποχής εθνικούς

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΑ ΕΑΥΤΟΥ είπε...

1."Προπάτορας μας ως προς την πίστη είναι ο Αβραάμ..."
2."Αν απορρίψουμε την Έξοδο πώς θα καταλάβουμε τα λόγια του Ιησού για την ύψωση του χάλκινου φιδιού Ιω. Γ 13-17" (το χάλκινο φίδι...)
3."Και λοιπόν επειδή οι σιωνιστές είναι πλανεμένοι πρέπει οπωσδήποτε οι γραφές (που γράφτηκαν αιώνες νωρίτερα) να είναι απορριπτέες;"
Βεβαίως είναι απορριπτέες...Γράφτηκαν αιώνες νωρίτερα;;; Αιώνες νωρίτερα από ποιους;;;

Ανώνυμος είπε...

Αν δεν υπήρχαν οι μοναχοί επί βυζαντινής αυτοκρατορίας που αντέγραφαν τα αρχαία ελληνικά χειρόγραφα, η αρχαία ελληνική γραμματεία θα μας ήταν άγνωστη. Η ορθοδοξία δεν απορρίπτει κάθε τι μη χριστιανικό, αλλά εγκολπώνει οτιδήποτε καλό και το μετουσιώνει.Καλός ο θαυμασμός για τα εκπληκτικά επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων στα γράμματα, τις επιστήμες και τέχνες (το ένα από τα δύο συστατικά της Ρωμιοσύνης), κάκιστη όμως η αρχαιοπληξία.

Ανώνυμος είπε...

Συνεχίζω λοιπόν απο 2 Αυγούστου 7:37-7:38μμ.
Στην διάρκεια των Αιώνων σαφώς και έχουν γίνει καταστροφές στην Αλλαγή Πολιτισμών-Θρησκειών κτλ. και βεβαίως απο την Προ Χριστού Εποχή στην Μετάβαση στην Μετά Χριστόν Εποχή γίνανε διάφορα γεγονότα όπως π.χ Καταστροφές Ναών/Αγαλμάτων Χρυσελεφάντινο Άγαλμα του Δία Ύψους 12 Μέτρων το οποίο Βρισκόνταν στην Αρχαία Ολυμπία και ο Θεοδόσιος αν δεν κάνω λάθος το πήρε + είτε το κατέστρεψε ή καταστράφηκε στον Σεισμό της Κωνσταντινούπολης.Επίσης στον Παρθενώνα υπήρχε Άγαλμα της θεάς Αθηνάς Χρυσελεφάντινο 12 Μέτρων το οποίο Καταστράφηκε ή Χρησιμοποιήθηκε για άλλους σκοπούς.Κατάργηση Ολυμπιακών Αγώνων επί Θεοδοσίου νομίζω/Παύση λειτουργίας των Μαντείων μαζί και το Περίφημο των Δελφών.Έγινε η Περίφημη Σφαγή 15 Χιλιάδων περίπου Ελλήνων-Εθνικών στον Ιππόδρομο της θεσσαλονίκης επί Θεοδοσίου τον οποίο όμως ο τότε Μητροπολίτης μετά την ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΦΑΓΗ την πρώτη Κυριακή που έγινε λειτουργία τον "Έλεγξε" για την Πράξη του,ΔΕΝ τον Άφησε να Μπεί μέσα στον Ναό-καθώς επίσης τον "έκραξε" όπως θα λέγαμε στην σημερινή Νεοελληνική ΔΗΜΟΣΙΑ μπροστά σε Χιλιάδες Κόσμου.Την Περίοδο της "Αλλαγής" των 2 Συστημάτων υπήρξαν κάποια Εκατομμύρια Μάρτυρες-Θύματα εκατέρωθεν οι μεν Εθνικοί όπως λέγανε τότε τους Έλληνες ή όσους είχαν Ελληνικό Τρόπο Σκέψης+ζωής είχαν 8-10 Εκατ. και Αντίστοιχα οι Πρώτοι Χριστιανοί Νεομάρτυρες οι Ζηλωτές τους Πρώτους Αιώνες Υπέφεραν απο τους Παγανιστές-Ειδωλολάτρες(εντός ή εκτός εισαγωγικών οι λέξεις)υπέστησαν Διώξεις-Φριχτά Βασανιστήρια-Κακουχίες-ζούσαν σε Κατακόμβες-τους ρίχνανε σε Αρένες με Λιοντάρια/Τίγρεις οπότε στο Σύνολο περίπου ήταν 10 με 13 Εκατ.

Ανώνυμος είπε...

Συνέχεια=Οπότε όντως έγιναν Πολλά την Περίοδο της "Αλλαγής" των 2 Περιόδων καθώς υπήρξε Σύγκρουση ας τα ονομάσουμε "Συστήματα" αλλά το θέμα είναι ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα οι ΖΥΜΩΣΕΙΣ αυτές ήταν ο Προπομπός αυτού που ήρθε ΜΕΤΑ (και σε άλλες Περιοχές έγινε δεν λέω τύπου Μέση Ανατολή/Μεσσοποταμία,όμως ΟΧΙ με τον Ίδιο Τρόπο που έγινε στην Ελλάδα γιατί εδώ ήταν ο ΠΥΡΗΝΑΣ αυτής της Πολιτισμικής/Πνευματικής Έκρηξης με επίκεντρο τον Ελληνισμό/Χριστιανισμό ενώ εκεί ήταν τα Απόνερα του Ελληνιστικού Πνεύματος υπό την έννοια ότι υπήρχαν Ελληνικοί Ναοί-Παλαίστρες-Γυμναστήρια και πολλοί κάτοικοι εκείνων των Περιοχών είχαν υιοθετήσει Ελληνικό Τρόπο Ζωής)δηλαδή τον Χριστιανισμό.Σχετικά με το θέμα των Καταστροφών σε Ναούς/Αγάλματα έχω να πω τα εξής: Α)Ο Πρώτος λόγος που το κάνανε ήταν λόγω διαφορετικών Αντιλήψεων ως Παγανιστές/Ειδωλολάτρες κτλ. Β)Υπήρχε Πρακτικός λόγος περί καταστροφής του παλιού και χρησιμοποιούσαν το Υλικό ώστε να φτιάξουν τους Καινούργιους λατρευτικούς Χώρους τις Εκκλησίες Γ)τις Εκκλησίες τις στήσανε επάνω στους Παλιούς Αρχαιολογικούς Χώρους/Ναούς διότι τα Σημεία που επιλέξανε οι Αρχαίοι μας Πρόγονοι να στήσουν Ναούς/Θέατρα μόνο Τυχαία ΔΕΝ ήταν Αφού Αναζητούσαν τον ΘΕΟ + ΟΧΙ τους Θεούς άρα τα Υψηλότερα Σημεία των Λόφων ήταν τα ΙΔΑΝΙΚΑ ΜΕΡΗ για κάτι τέτοιο αφού και οι 2 Πλευρές Αναζητούσαν το ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ απο διαφορετική οπτική. Δ)Για όποιον έχει επισκεφτεί Αρχαιολογικούς Χώρους μπορεί να καταλάβει την ΕΝΕΡΓΕΙΑ που Εκπέμπουν οι εν λόγω Χώροι ειδικά στους Δελφούς-Αρχαία Αγορά της Αθήνας επάνω στον Ναό του Ηφαίστου + της Θεάς Αθηνάς-τον Ιερό βράχο της Ακρόπολης και στον Όλυμπο.Αυτές οι τοποθεσίες και Πολλές ακόμα εκπέμπουν μια ιδιαίτερη Ενέργεια εξαιτίας των Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων που είναι χτισμένα επάνω.

Ανώνυμος είπε...

Συνέχεια= ότι οι Αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν ακόμα Αποσαφηνίσει/εξηγήσει 100% το Συμπλήρωσε ο Χριστιανισμός,στο Προηγούμενο Σχόλιο Παρέθεσα τους λόγους για τους οποίους έγιναν Καταστροφές σε Αρχαίους Ναούς/Αγάλματα κτλ.να Προσθέσω κάτι Σημαντικό που αφορά το θέμα Σύνδεσης Ελληνισμού-Χριστιανισμού στον λόφο του Αγοραίου Κολωνού που βρίσκεται ο Ναός του Ηφαίστου&θεάς Αθηνάς στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας,ο εν λόγω Ναός είναι ο πιο καλά διατηρημένος στην Ελλάδα και ένας απο τους Καλύτερα Σωζόμενους στην Μεσόγειο διότι την Περίοδο του Χριστιανισμού που Μετατράπηκε σε Χριστιανικό Ναό Χτίσανε Εσωτερικά την Ορθόδοξη Εκκλησία και ακριβώς επειδή βάλανε τότε αυτές τις Τεχνικές Κατασκευές για αυτό και διασώθηκε ο Ναός του Ηφαίστου ή στην Μετά Χριστόν Εποχή "Αή-Γιώργης ο Ακαμάτης" όπως ονομάστηκε επειδή η Εκκλησία λειτουργούσε 1 Φορά το Έτος.Εν κατακλείδι ο Συγκεκριμένος Ναός αποτελεί Έμπρακτη Απάντηση για την γνωστή διαμάχη μεταξύ Χριστιανών-Εθνικών/Παγανιστών την οποία Σκόπιμα δημιούργησαν οι Σιωνιστές/Παγκοσμιοποιήτες για να λειτουργεί η λογική του διαίρει+Βασίλευε.Σε όσους δεν έχουν πάει ΠΟΤΕ,Συνιστώ Ανεπιφύλακτα Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών και Ειδικά στον Ναό του Ηφαίστου ώστε να δουν απο κοντά αυτό το θεϊκό Μνημείο.

Ανώνυμος είπε...

Επειδή πλησιάζει ο Δεκαπενταύγουστος που γιορτάζουμε την Κοίμηση της Θεοτόκου να πω ότι στην Αρχαία Αθήνα οι Αθηναίοι τιμούσαν την Προστάτιδα της Πόλης τους Θεά Αθηνά στις 8 Αυγούστου με τα Παναθήναια,εμείς σήμερα γιορτάζουμε την Κοίμηση της θεοτόκου στις 15.Κοινά Στοιχεία των 2 είναι Α) Η Ονοματοδοσία τους που περιέχει Εκατοντάδες Ονόματα ανάλογα την Περιοχή που βρίσκεται ο Ναός ή Εκκλησία-Μοναστήρι π.χ στον Αρχαιολογικό Χώρο του Σουνίου υπάρχει ένας ερειπωμένος/Κατεστραμένος Ναός της Αθηνάς Σουνιάδας το όνομα του το πήρε απο το τοπωνύμιο της Περιοχής όπως είναι Προφανές.Μερικά ακόμα Ονόματα-Προσωνύμια της Αθηνάς είναι:η Εργάνη(σαν Προστάτιδα του Έργου που παράγουν οι κάθε λογής Καλλιτέχνες-Τεχνίτες,οι Κεραμείς=αυτοί που φτιάχνουν Κεραμικά Αγγεία),Αφαίας=Ναός της Αφαίας Αθηνάς στην Αίγινα,Απτέρου Νίκης=ο μικρός Ναός όπως ανεβαίνεις επάνω στην Ακρόπολη στα δεξιά σου.Η Πύλη της Αρχηγέτιδος Αθηνάς στην Είσοδο της Ρωμαϊκής Αγοράς στην Αθήνα.Αντίστοιχα βέβαια έχουμε Πολλά Ονόματα για την Παναγία=η Προυσσιώτισα,Γρηγορούσα,Εκατονταπυλιανή στην Πάρο,Μεγαλόχαρη στην Τήνο κτλ. Β)Βλέπουμε ότι όλες οι Ονομασίες που έχουν δείχνουν Δύναμη-Κύρος-Προστατεύουν Γ)Υπάρχει ένα Άγαλμα της Αθηνάς στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών που αν το Παρατηρήσει κάποιος θα δει ότι στο Πρόσωπο έχει Κοινά Στοιχεία με την Παναγία.Δ)Διαφέρουν στο Γεγονός ότι η Παναγία λειτουργεί Σωτηριολογικά δηλαδή για την Σωτηρία της Ψυχής του Ανθρώπου. ο Μοναχικός Καβαλάρης της Ερήμου τα Σχόλια/Πληροφορίες με Φιλικό Τρόπο για τον 2 Αυγούστου 2017-7:46

Thales είπε...

Δεν θελω να στενοχωρησω τον αρθρογραφο αλλα ο Χριστος δεν ηταν Αυτος που ειπε:ΟΥΚ ΗΛΘΟΝ ΚΑΤΑΛΥΣΑΙ ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΩΣΑΙ!! αναφερομενος στην Παλαια Διαθηκη?? Ετσι δεν ειναι??Εκτος και αν και η ρηση αυτη ειναι 'εβραιοχριστιανικη' μουφα!!

Ανώνυμος είπε...

Ο θεάνθρωπος εναντίον του νόμου του Θεού; Όχι αίρεση, βλασφημία είναι αυτά που λέτε. Οι ιουδαίοι της εποχής ήταν ενάντιοι στον Ιησού όχι γιατί τους είχε διαφθείρει η σιωνιστική Παλαιά Διαθήκη όπως λέτε αλλά επειδή ήταν πλανεμένοι και γεμάτοι με ανθρώπινα πάθη. Αδυνατούσαν να καταλάβουν την ουσία του νόμου.
'..εδώ μιλά για τον καινούριο νόμο.' Και ελληνικά γνωρίζουμε και μικρόνοοι δεν είμαστε. Λέει το νόμο ή τους προφήτας άρα παραπέμπει στην κοινή εποχή του μωσαικού νόμου και των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης.
Αγαπητέ δεν είμαι ιουδαιοκεντρικός μελετητής, ούτε παίρνω σβάρνα τους παπάδες και άλλους για να ενισχύσω τις θέσεις μου. Κοιτάω να διορθώσω τον εαυτό μου και να κόψω τα πάθη μου. Θαυμάζω τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό ως συστατικό στοιχείο της Ρωμιοσύνης και επειδή συνεισέφερε τα μέγιστα στις επιστήμες και τα γράμματα, δεν είμαι όμως αρχαιόπληκτος. Όσο σπουδαίοι και αν ήταν οι Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι δεν μπόρεσαν να σώσουν τον εαυτό τους. Κανένας από αυτούς δεν μπορούσε να πει 'δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω υμάς' όπως είπε ο Ιησούς

Ανώνυμος είπε...

Επίσης ο Απόστολος Παύλος από που αντλούσε επιχειρήματα για να πείσει τους ομοεθνείς του για την πίστη στον Ιησού; Μα φυσικά από την Παλαιά Διαθήκη ερμηνεύοντας τους προφήτες και ταυτίζοντας τον προφητευόνενο μεσσία τους με τον Ιησού και την δράση του. Ο Ιησούς ο ίδιος παραπέμπει με τους λόγους Του κατευθείαν στην Παλαιά Διαθήκη και εσείς θέλετε να την ακυρώσουμε;

Ανώνυμος είπε...

“Αυτό περί υποταγής της φιλοσοφίας στην θεολογία (θα υποταχτεί ο Πλάτωνας στο ποιον είχε πατέρα ο Ισαάκ και ο Ιακώβ η ο Ζεβεδαίος, η πόσα κεφάλια είχε το κτήνος της αποκάλυψης) το αφήνω ασχολίαστο. Γέλασα πολύ πάντως, ευχαριστώ, το ειχα ανάγκη.”

Γελά καλλίτερα όποιος...

“Ο ΠΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΩΣ ΝΟΥ

Κατά τον Πλάτωνα, όπως τον ερμηνεύει εδώ ο Μενν, υπάρχει ένας θεός που ονομάζεται νοῦς. Ο νοῦς δεν είναι ένα είδος ψυχής ούτε ικανότητα κάποιας ψυχής. Ο Μενν υποστηρίζει πως, για τον Πλάτωνα, νοῦς είναι το όνομα μιας αρετής.

Ο θεός ως νοῦς είναι ο Λόγος,

η αυθυπόστατη αρετή της λογικότητας, η αρετή στην οποία μετέχει ένας σοφός αλλά όχι ένας ανόητος.

Η αρετή αυτή ασκεί αιτιώδη δράση πάνω στα πράγματα του κόσμου, και συνέπεια της δράσης αυτής είναι η τάξη που χαρακτηρίζει το φυσικό σύμπαν και που το καθιστά κόσμον.”
https://www.cup.gr/book/o-platon-gia-ton-theo-os-nou/

“ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ιω. 1,1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.
Ιω. 1,2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν.
Ιω. 1,3 πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν.
Ιω. 1,4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων.
Ιω. 1,5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.
Ιω. 1,14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.
Εγώ ειμί η Αλήθεια, εγώ ειμί η Ζωή, εγώ ειμί η Οδός, εγώ ειμί το Φως του κόσμου (Ιωάννης 8,12 - 14,6 ).

Και εμένα με έκανες να κλάψω. Είναι δυνατόν Ελληνας και να μην έχεις αντιληφθεί την σχέση των Ελλήνων προγόνων μας με Τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό μας και να Τον ταυτίζεις με τους Ιουδαίους;


"Ησαν δέ τινες Ἕλληνες… Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνατο αὐτοῖς λέγων΄ Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν͵ ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ͵ αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ͵ πολὺν καρπὸν φέρει. Ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν͵ καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν."

Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς

Τι μας λέει ο Χριστός : (Ιωάννης 8,32 )
ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς
και αλλού (Ματθαίος 7,21)
Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ' ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς .


Ιδού η υποκρισία, ιδού η άρνηση και η αποστασία. Εσείς γνωρίσατε το λόγο του Χριστού, αλλά δε μείνατε σε αυτόν. Άξια λοιπόν δεν ανήκετε στους μαθητές Του, πόσο μάλλον και στους ποιμένες της Εκκλησίας Αυτού. Μη λοιπόν έχετε απορία ποιού παιδιά και μαθητές είστε, το λέει ξεκάθαρα ο Χριστός (απευθυνόμενος προς τους Ιουδαίους ,ΤΟΤΕ! Σήμερα..;)

( Ιωάννης 8,42)
εἰ ὁ Θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ• ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω• οὐδὲ γὰρ ἀπ' ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ' ἐκεῖνός με ἀπέστειλε. διατί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε;
ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν. ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν.
ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ• ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι).”


http://salpisma.blogspot.gr/2011/08/blog-post_1039.html

Ανώνυμος είπε...

καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε….

Η Αποκάλυψη έχει προβλέψει τα πάντα. Ισως το μόνο που αντιλαμβανόμαστε αυτή την στιγμή –ΠΡΙΝ ΓΕΛΟΥΣΑΜΕ, ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΥΤΥΧΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕΛΟΥΝ ΑΚΟΜΑ – να είναι το χάραγμα!

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΟΥΝ ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΤΣΟΥΒΑΛΙ!
ΟΧΙ Ο Κ.Ο.!

Πάντως στον αγώνα σας ενατίον του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού , Του Τριαδικού Θεού των Χριστιανών Ορθοδόξων Ελλήνων , θα βρείτε ΑΝΕΛΠΙΣΤΑ ισως για εσάς συμπαραστάτες τους… εχθρούς σας!!!

“Πέρασε ένας αιώνας από τότε που εμφανίστηκε η παναίρεση του οικουμενισμού (επανεμφανίστηκε) και οι Χριστιανοί είναι πιο μουδιασμένοι από ποτέ. ( Ματθαίος 24,12 διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν ).
Έως πότε; Δεν καταλαβαίνουν το σκοπό τους; Πού μας οδηγούν; Στην παγκοσμιοποίηση των θρησκειών, των κρατών και των λαών, ώστε να βασιλέψει ο άρχων του κόσμου τούτου, το βδέλυγμα της ερημώσεως. Ο αντίχριστος.

Άξιο λόγου είναι ότι οι άνθρωποι του ΠΣΕ ερμηνεύουν την αλήθεια όπως θέλουν, ως φιλοσοφικό ιδεολόγημα, ως προσωπική ανθρωποκεντρική και εγωκεντρική αλήθεια. Μπλέκουν οι ειδωλολάτρες φιλόσοφοι με τους θεολόγους-θεοσοφιστές τις ιδεολογίες και τις δοξασίες τους, ώστε να συμπράξουν με τους τεχνοκράτες-σατανολάτρες (μασόνους) σε μια νέα εποχή, μια νέα παγκόσμια ιδεολατρεία. Τη λατρεία του ΜΑΤΣ (Μέγα Αρχιτέκτονα Του Σύμπαντος κατα τους μασόνους), τη λατρεία του υπέρτατου όντος, του μετρέγια, του μαχντί, της μητέρας γαίας - φύσης κλπ, δηλαδή μίας πολλαπλής αλήθειας, που ο καθένας αντιλαμβάνεται διαφορετικά.”…

http://salpisma.blogspot.gr/2011/08/blog-post_1039.html

Μία "βόλτα" και από το ιστολόγιο opaidagogos και ισως καταλάβετε , εάν θέλετε , τι παίζεται και από ποίους!

Ανώνυμος είπε...

“Άρα για ποια ηθική κατάπτωση μιλάμε (ήρθαν οι καλόγεροι να μας σώσουν από την ανηθικότητα μας?”

Οι καλόγεροι ήσαν Ελληνες , δεν ήσαν ΞΕΝΟΙ!!!

“Ζεὺς καὶ αἰσχύνη
Ζεὺς πλάσας ἀνθρώπους τὰς μὲν ἄλλας διαθέσεις εὐθὺς αὐτοῖς ἐνέθηκε, μόνης δὲ αἰσχύνης ἐπελάθετο. Διόπερ ἀμηχανῶν πόθεν αὐτὴν εἰσαγάγῃ, ἐκέλευσεν αὐτὴν διὰ τοῦ ἀρχοῦ εἰσελθεῖν. Ἡ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἀντέλεγε καὶ ἠναξιοπάθει. Ἐπεὶ δὲ σφόδρα αὐτῇ ἐπέκειτο, ἔφη• Ἀλλ᾿ ἔγωγε ἐπὶ ταύταις ταῖς ὁμολογίαις εἴσειμι ὡς, ἂν ἕτερόν μοι ἐπεισέλθῃ, εὐθέως ἐξελεύσομαι. Ἀπὸ τούτου συνέβη πάντας τοὺς πόρνους ἀναισχύντους εἶναι.
Τούτῳ τῷ λόγῳ χρήσαιτο ἄν τις πρὸς ἄνδρα πόρνον.”

Χωρίς την Γέννηση και Ανάσταση Του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού μας , ο Ελληνες θα είχαμε καταλήξει ως οι Φοίνικες, παρελθόν. Ο Ελληνισμός και εμείς ως Ελληνες υπάρχουμε λόγω της Υπαρξης Του Θεανθρώπου.

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
«Ναὶ ὁ Ἕλλην ἐγεννήθη κατὰ θείαν πρόνοιαν διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος· τοῦτο τὸ ἔργον ἐκληρώθη αὐτῷ· αὕτη ἦν ἡ ἀποστολὴ αὐτοῦ· αὕτη ἡ κλῆσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔθνεσιν· μαρτύριον ἡ ἐθνικὴ αὐτοῦ ἱστορία· μαρτύριον ἡ φιλοσοφία αὐτοῦ· μαρτύριον ἡ κλίσις αὐτοῦ· μαρτύριον αἱ εὐγενεῖς αὐτοῦ διαθέσεις· μαρτύριον ἡ παγκόσμιος ἱστορία· μαρτύριον ἡ μακροβιότης αὐτοῦ, ἐξ ἣς δυνάμεθα ἀδιστάκτως νὰ συμπεράνωμεν καὶ τὴν αἰωνιότητα αὐτοῦ, διὰ τὸ αἰώνιον ἔργον τοῦ Χριστιανισμοῦ μεθ᾿ οὗ συνεδέθη ὁ Ἑλληνισμός· διότι ἐνῷ ὅλα τὰ ἔθνη τὰ ἐμφανισθέντα ἐπὶ τῆς παγκοσμίου σκηνῆς ἦλθον καὶ παρῆλθον, μόνον τὸ Ἑλληνικὸν ἔμεινε ὡς πρόσωπον δρῶν ἐπὶ τῆς παγκοσμίου σκηνῆς καθ᾿ ὅλους τοὺς αἰῶνας· καὶ τοῦτο, διότι ἡ ἀνθρωπότης δεῖται αἰωνίων διδασκάλων· μαρτύριον τέλος ἡ ἐκλογὴ αὐτοῦ μεταξὺ τῶν ἐθνῶν ὑπὸ τῆς θείας προνοίας, ὅπως ἐμπιστευθῇ αὐτῷ, τὴν ἱερὰν παρακαταθήκην τὴν ἁγίαν πίστιν, τὴν θρησκείαν τῆς ἀποκαλύψεως καὶ τὸ θεῖον ἔργον τῆς ἀποστολῆς αὐτῆς, τὸ αἰώνιον ἔργον τῆς σωτηρίας διὰ τῆς διαπλάσεως ἁπάσης της ἀνθρωπότητος κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς ἀποκαλυφθείσης θρησκείας. Τὸ ἔργον τοῦτο ἀληθῶς ἀνετέθη τῇ Ἑλληνικῇ φυλῇ· τοῦτο μαρτυρεῖται ὑπὸ τῆς ἱστορίας· ἓν μόνον βλέμμα ῥιπτόμενον εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ χριστιανισμοῦ ἐπαρκεῖ ὅπως πιστώση τὴν ἀλήθειαν ταύτην. (κείμενο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου γιὰ τὸν κοσμοϊστορικὸ ῥόλο τῶν Ἑλλήνων, ἰδίως ἐν σχέσει μὲ τὴν διάδοσιν τοῦ Εὐαγγελίου)

Ἐν Ἀθήναις τῇ 17 Ἰουνίου 1896. Ὁ Πενταπόλεως ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
http://koukfamily.blogspot.gr/2017/04/blog-post_927.html

Συνεχίζεται...

Ανώνυμος είπε...

Είναι δυνατόν οι Ελληνες Αγιοι Χριστιανοί ορθόδοξοι να ομιλούν έτσι για τον Ελληνισιμό και ταυτόχρονα να ...θέλουν και την εξαφάνιση του;

Χωρίς το Ελληνοχριστιανικό Βυζάντιο που πήρε το όνομά του από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ Βυζάντιο , ο Ελληνισμός σήμερα και εμείς ως Ελληνες , συνέχεια των Ελλήνων προγόνων μας , Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ , ΗΘΗ και ΕΘΙΜΑ (ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ -ΑΔΟΝΗΣ (θέλουν να καταργήσουν το έθιμο ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ , ΓΑΙΤΙ;) και άλλα πολλά) ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ θα είχαν ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΑΡΤΗ. Σήμερα λόγω Χριστιανισμού ΖΟΥΝ και ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΝ!

Ολη αυτή η φιλοσοφία περί της μη Υπαρξης και Ανάστασης Του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού μας , άρχισε να καλλιεργείται μετά την Γαλλική επανάσταση. Για ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ …ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΟΙΜΟΜΑΣΤΑΝ ΚΑΙ …ΜΑΣ ΞΥΠΝΗΣΑΝ ΞΑΦΝΙΚΑ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ “ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ”!
Ποίου λαού, δεν μας είπαν!

Μελέτησε τα χωρίς πάθος…
Εξάλλου ίσως αντίθετα από ότι ΙΣΩΣ σου έχουν μάθει – διαφορετικά δεν θα γελούσες – Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ
Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.
ΚΑΙ ΟΧΙ
ΠΙΣΤΕΥΕ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΕΥΝΑ…όπως λένε οι γνωστοί αντίχριστοι κομμουνιστές για να κατηγορήσουν την θρησκεία της συντριπτικής πλειονότητας των Ελλήνων.
Ποίες πόλεις και ποίοι Ελληνικοί ναοί και πότε κατεστράφησαν από Ελληνες Χριστιανούς Ορθοδόξους; Εάν ήταν Λατίνοι ψάξε να δείς μήπως και δεν είχαν αφήσει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα μας πολύ πριν την Ελευση Του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού μας στην γη ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ.
ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΟΥΤΕ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΜΑΘΟΥΜΕ!
Ο ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ!
ΩΣ Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ "ΕΛΛΗΝΟΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ";

ΚΑΚΑ ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ , ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΚΑΙ ΤΟΤΕ όπως ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ .ΠΟΛΛΟΙ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ , ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΑΝ Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ, ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΒΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ … ΤΙ ΓΙΝΟΤΑΝ ΤΟΤΕ!
ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΕΣ!!!

Ανώνυμος είπε...

Επιχειρήματα...
πφφφ, σε ζητήματα πίστεως τα επιχειρήματα δεν έχουν θέση.
Ή πιστεύεις κάτι ή δεν πιστεύεις, αυτό το κάτι, τελεία και παύλα.

Άλλο το γνωρίζω και άλλο το πιστεύω.
ο Ιησούς π.χ. περίμενε από τον Θωμά πίστη, πίστη...!!! αποδοχή 100% πέρα απο αποδείξεις και λογικά ή λογικοφανή επιχειρήματα.

Πίστη, μεγάλη υπόθεση όταν υπάρχει. Και όταν υπάρχει πραγματικά, ούτε αποδείξεις χρειάζεται, ούτε επιχειρήματα, ούτε να επιβληθή στούς άλλους με τους όποιους τρόπους...

Ανώνυμος είπε...

Προς ΚΟ Έγραψα εχθές 3 ή 4 Σχόλια πιθανόν να τα βαφτίσετε Σεντόνια μπορεί και όχι εσείς ξέρετε...εγώ νομίζω πως ήταν σε Φυσιολογικά Πλαίσια με Συνέχειες που αφορούσαν το θέμα της Εν λόγω Ανάρτησης.Θεώρησα Δεδομένα ότι σήμερα θα τα έβλεπα Δημοσιευμένα καθώς έδιναν αρκετή Πληροφόρηση επί αυτών των ζητημάτων Σύνδεσης Ελληνισμού-Ορθοδοξίας,κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό κατά την γνώμη μου.
Ωστόσο με Εμφατικό Τρόπο διαψεύσατε αυτό που εγώ κακώς θεωρούσα Αυτονόητο όπως απεδείχθη δηλαδή=την Δημοσίευση των Σχολίων...Αδυνατώ να καταλάβω τον/τους λόγο/λόγους...Είναι Πολύ Περίεργο...Αν θέλετε Δίνετε μια Απάντηση...
ο Μοναχικός Καβαλάρης της Ερήμου.

Ανώνυμος είπε...

Ως απαντήσεις σε σχετικές αμφιβολίες ή αντιρρήσεις ορισμένων αναγνωστών πάνω στο εν λόγω θέμα, σχέσης Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, παραθέτω ενδεικτικά τους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες και πληρέστερες πληροφορίες:

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWzuPBl77VAhVHVhQKHdf9CK84ChAWCCMwAA&url=https%3A%2F%2Fwww.pemptousia.gr%2F2012%2F04%2Fi-palea-diathiki-os-agia-grafi-tis-ekkl%2F&usg=AFQjCNEKEUHUQ-HTTFKGjPNngdzuNjePqA

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY5bnzmL7VAhVLWRQKHZIeDE8QFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.orthodoxos.com.gr%2FphpBB3%2Fviewtopic.php%3Ft%3D196&usg=AFQjCNF7-ZFHyfi450iATLjqZW2jf9N7ng

Επίσης, θα πρότεινα την ανάγνωση ολόκληρου του προτασσόμενου βιβλίου ''Ελλήνων Χριστόνυμη Δόξα'' προκειμένου να αποκτήσουμε σαφέστερη εικόνα περί του θέματος, καθώς επίσης και την ανάγνωση μερικών ακόμη βιβλίων όπως τα: Νικολάου Π. Βασιλειάδη ''Η Παλαιά Διαθήκη στην Ορθόδοξον Εκκλησίαν'', ''Φαινόμενα Νεοειδωλολατρείας'' πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου και ''Ο Νεοπαγανισμός της Νέας Εποχής'' πρωτ. π. Κυριακού Τσουρού.

Ανώνυμος είπε...

Τι σημαίνει Σιωνισμός.
Ιστορική πορεία Σιωνισμού.
Πορεία, δράση και εξέλιξη του Σιωνισμού, από την προχριστιανική περίοδο μέχρι τον 19ο αιώνα.
Η "Ιστορία του Σιωνισμού από την Καινή Διαθήκη και μετά..." με τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Παναγόπουλο Ιωάννη.
Νεοσιωνισμός από τον 19ο αιώνα, μέχρι και σήμερα και η άλλη του διάσταση...
Η εβραϊκή γλώσσα, κλειδί για την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ.
Ο Σιωνισμός, αντιπαλεύεται τον Ελληνισμό;
Η Ελληνική γλώσσα υπήρξε ανέκαθεν, ο μέγας εχθρός του διεθνούς Σιωνισμού;
Άλλο Ισραήλ, άλλο Ιουδαίος;
Η ανάλυση της σημαίας του κράτους του Ισραήλ.
Υπάρχει επίσημος χάρτης του Ισραήλ;
Χρειάζονται οι Σιωνιστές την Κύπρο;
Υπάρχουν άλλοι οργανισμοί ή οργανώσεις, καθυποταγείσες στους Σιωνιστές;
Εμφανίζεται "κατά πρόσωπο" ο Σιωνισμός;
~Υπάρχουν μεθοδεύσεις που επιχειρούνται περισσότερο από αιώνα τώρα, για την αλλοίωση
και τον εκλατινισμό της Ελληνικής γλώσσας;
~Ο Σιωνισμός κατασκεύασε πριν από το 1821, το λεγόμενο γλωσσικό πρόβλημα στην Ελλάδα;
~Στόχος η κατάργηση του Ελληνικού αλφαβήτου και του Ελληνικού πνεύματος.
~Επικράτηση του Σιωνισμού παγκοσμίως με ενιαία οικονομία,
παγκόσμια κυβέρνηση και ενιαία γλώσσα.
Ο Σιωνισμός απέναντι στην Ορθοδοξία.
Περνάει κινδύνους (αδιαίρετη ενότητα) ο Χριστιανισμός και ο Ελληνισμός;
Γιατί η Eλληνική γλώσσα είναι εμπόδιο στα σχέδιά του
και έχει σαν στόχο την σταδιακή εξαφάνισή της;

Ανώνυμος είπε...

Ιστορία του Σιωνισμού / π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος

https://www.youtube.com/watch?v=DpIG1Rx9wqg&list=PLUDx7qciE_QUdrcQOcx5xDwXf2c8E3ePu

Ανώνυμος είπε...

ΑΙΣΧΡΑ ΑΙΣΧΗ ΔΩΔΕΚΑΘΕΪΣΜΟΥ

Ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ''ΦΘΟΝΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΡΑΧΩΔΕΙΣ '' ( ΙΣΤ. Ι. 32 ΙΙΙ. 40, 2)! ΖΕΥΣ , Ο ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΟΣ , ΨΥΧΑΝΩΜΑΛΟΣ ΒΙΑΣΤΗΣ ΘΝΗΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ , ΓΚΡΕΜΙΣΕ ΤΟΝ ΥΙΟ ΤΟΥ , ΗΦΑΙΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ ! Ο ΑΙΜΟΜΙΚΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ , ΠΗΓΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΡΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ! Ο ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟΨΕ ΤΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ! Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΒΥΘΙΖΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΓΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ !
ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΕ ΣΚΟΡΔΑ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΙΑ ΘΕΟΥΣ , ΟΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΠΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΪΔΙΟΣ , ΕΝΩ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΠΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΑΡΧΗ ! ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΨΕΥΤΟΘΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ (Ησιόδου Θεογονία 133-138)
Ο ΟΥΡΑΝΟΣ, ΒΥΘΙΖΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΓΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ !; Ο ΚΡΟΝΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ, ΟΥΡΑΝΟ, ΤΟΥ ΕΚΟΨΕ ΤΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ! Ο ΚΡΟΝΟΣ, ΑΠΟ ΦΟΒΟ ΜΗΠΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ, ΤΟΥ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ, ΤΑ ΕΤΡΩΓΕ ! Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ, ΡΕΑ, ΤΟΝ ΞΕΓΕΛΑΣΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΝΑ ΦΑΕΙ ΜΙΑ... ΠΕΤΡΑ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΙ ΕΤΣΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ !
Ο ΑΡΧΙΚΛΕΦΤΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΕΡΜΗΣ, Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΛΑΤΡΕΥΟΤΑΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ (Ιλιάδα Β΄ 103, Κ΄ 267, Οδύσσεια Τ΄ 394)! Ο ΠΟΛΕΜΟΧΑΡΗΣ, ΑΡΗΣ, Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΛΑΤΡΕΥΟΤΑΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ !

ΟΙ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΕΣ ΝΕΟ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ, ΥΒΡΙΖΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 2000 ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΟΝΩΝ , ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ , ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ , ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ Κ.Ο.Κ ! ΤΥΦΛΑ ΝΑ `ΧΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥΡΚΟΙ , ΕΒΡΑΙΟΙ , Κ.Α. !!!Ίσως το πιο μελανό σημείο της αρχαιοελληνικής θρησκείας είναι οι ανθρωποθυσίες. Τους ανθρώπους δεν τους πουλούσαν μόνο. Επί πλέον τους θυσίαζαν.
Δηλαδή, προκειμένου οι αρχαίοι Έλληνες να αποτρέψουν ένα μεγάλο κακό, έναν μεγάλο κίνδυνο, η προκειμένου να εξιλεωθούν για μια μεγάλη ανομία η για κάποιο ειδεχθές έγκλημα, κατέφευγαν στην ανθρωποθυσία. Τύχαινε να πολιορκείται μια πόλις και ο κίνδυνος γινόταν μεγάλος. Είχαν σαν ελπίδα την βοήθεια των θεών, αφού θα τους θυσίαζαν ανθρώπους.
Έπεφτε σε μια χώρα λοιμώδης νόσος. Και σ' αυτή την περίπτωση, για ν' αποτραπεί το κακό, κατέφευγαν στην ανθρωποθυσία. Κάπου φονεύθηκε άδικα ένας άνθρωπος, και εκδηλώθηκε κακό. Και σ' αυτήν την περίπτωση θυσίαζαν ανθρώπους. Αυτή τη θυσία την θεωρούσαν καθαρτήρια πράξη. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ανθρωποθυσίες είχαν μόνιμο χαρακτήρα. Δηλαδή επαναλαμβάνονταν κατά τακτά χρονικά διαστήματα, λ.χ. ανά έτος.
Ας μεταφερθούμε νοερά στην αρχαία Ελλάδα. Ας περιδιαβούμε κάποια ιερά των θεών κι ας παρακολουθήσουμε τα δρώμενα.
Πηγαίνουμε στην Φώκαια. Εκεί συναντούμε τον βωμό της Ταυροπόλου Αρτέμιδος. Και βρισκόμαστε μπροστά σε τραγικό θέαμα: ανάβουν στον βωμό φωτιά και ρίχνουν μέσα ανθρώπους για να καούν! Το ίδιο θα δούμε αν πάμε και στη Βραυρώνα ή στην Αμφίπολη. Κι εκεί τις εορτές της Ταυροπόλου Αρτέμιδος τις συνοδεύουν ανθρωποθυσίες!
Μεταφερόμεθα στη Λευκάδα. Όταν νοιώσουν οι κάτοικοι του νησιού κάτι μεγάλο να βαραίνει τη συνείδησή τους, προσφέρουν ανθρωποθυσία στον Απόλλωνα. Όχι, όμως, με ρίξιμο στην πυρά, αλλά σε βραχώδη κρημνό, που καταλήγει στη θάλασσα. Και σήμερα μπορεί να δεί κανείς, στο νότιο ακρωτήρι της Λευκάδας την απόκρημνη αυτή περιοχή, όπου γίνονταν οι ανθρωποθυσίες για να χορηγήσει ο Απόλλων την εξιλέωση.
Μεταφερόμεθα στην νότια Γαλλία, στην ελληνική αποικία της Μασσαλίας. Και εκεί συναντούμε παρόμοιο είδος θυσίας: οι Έλληνες άποικοι παίρνουν έναν ζητιάνο, τον ντύνουν λαμπρά και επίσημα και τον κατακρημνίζουν από ψηλό βράχο !

Ανώνυμος είπε...

Το τι ανωμαλίες γινόταν στο δωδεκάθεο δεν λέγεται! είναι εχθροί των αρχαίων ηρώων,
η ψ-Ήρα σας, έστειλε τα δυό φίδια στο βρέφος ακόμα Ηρακλή γιά να το πνίξει και να το σκοτώσει, και συνεχώς τον κυνηγούσε να τον εξοντώσει. Αυτή θέλετε να λατρεύσετε;
ο ποσειδώνας κυνηγούσε στην "Οδύσσεια" να πνίξει και να σκοτώσει τον Οδυσσέα.
Και όταν βασίλευε ο Θησέας στην Αθήνα και αναγκάστηκε κάποια στιγμή να πάει κάπου, τότε οι γιοί του δία, ο Κάστωρ και Πολυδεύκης κάψανε όλη την Αθήνα και εγκατέστησαν δικό τους βασιλέα αντί για τον Θησέα καί αυτός τον εξόρισε τον Θησέα και εκεί που πήγε τον σκότωσαν.
Ο Αχιλλέας τον σκότωσε ο Απόλλωνας που ήταν με το μέρος των εχθρών των Ελλήνων τους Τρώες, και οδήγησε ο Απόλλωνας το βέλος του Πάρη και χτύπησε την φτέρνα του Αχιλλέα και τον σκότωσε. Αυτούς τους εχθρούς των Ελλήνων θέλετε να λατρεύσετε; Είστε Χαμένοι, καμένοι και καημένοι !


ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΤΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩΝ (490 -- 420 π.Χ.)
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΝΗ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚ-ΑΘΕΪΣΜΟΥ

Η άρνηση της γνώσης περί των θεών φαίνεται πως αποδείχτηκε μοιραία για τον ίδιο τον Πρωταγόρα. Σε μια Αθήνα που εξελίσσονταν περισσότερο σε καλλιτεχνική παρά σε διανοούμενη [Russel B, 1975], οι νεωτερίζουσες απόψεις ενδιέφεραν κυρίως τους αριστοκράτες. Όπως αποδείχθηκε και στη περίπτωση του Σωκράτη, ο Αθηναϊκός δήμος δεν ήταν φιλικός απέναντι σε αυτούς που αμφισβητούσαν πατροπαράδοτες αξίες.
Εξαιτίας τέτοιων απόψεων, ο Πρωταγόρας όχι μόνο εξεδιώχθη από την Αθήνα αλλά και καταδιώχθηκε από τους Αθηναίους παντού όπου μπόρεσαν [ΦΙΛΟΣΤΡ. Σοφ. Ι 10, 1 κ.ε. "Πρωταγόρας διά μεν δή τοῦτο πάσης γῆς ὑπό 'Αθηναίων ἠλάθη"]. Παρόμοια τύχη είχαν, με βούλευμα του δήμου, και τα γραπτά του, που βιαίως κατέκαψαν, όπως το έργο του «Περί Θεών» θεωρώντας ότι εμπόδιο για τη γνώση του είναι «η αδηλότητα των θεών και η βραχύτητα του ανθρωπίνου βίου». Μαρτυρείται πως τα βιβλία του κάηκαν δημόσια στην αγορά και ο ίδιος καταδικάστηκε για αθεΐα (ενώ ήταν αγνωστικιστής).
Από την αρχαιότητα ήταν γνωστό ότι οι Αθηναίοι θέλησαν να κάνουν στάχτη τα γραπτά του, ακριβώς επειδή έγραψε για τους θεούς πως ούτε γνωρίζει ούτε και μπορεί τι λογής είναι και αν υπάρχουν να εξετάσει [ΣΕΞΤ. Μαθ. ΙΧ 55.56: Τίμων ὁ Φλιάσιος . . . ἔθελον δέ τέφρην συγγράμματα θεῖναι, ὃτι θεούς κατέγραψ' οὔτ' εἰδέναι οὔτε δύνασθαι ὁποῖοί τινές εἰσι καί οἵ τινες ἀθρήσασθαι"].
Τελικά το "Περί Θεών" και οι απόψεις του, όπως και αυτές του Σωκράτη, σκανδάλισαν τους Αθηναίους και έδωσε την αφορμή να θεωρηθεί ο Πρωταγόρας άθεος και καταγγέλθηκε επί ασέβεια από τον Πυθόδωρο, έναν από τους μετέπειτα πρωτεργάτες του ολιγαρχικού πραξικοπήματος του 411 π.Χ. Ο Πρωταγόρας διέφυγε αλλά, μετά από άγνωστο χρονικό διάστημα και πιθανόν στο μέσο μιας καταδίωξης, πνίγηκε σε ναυάγιο.
Ήδη από τα πρώτα Χριστιανικά χρόνια τα βιβλία που γράφηκαν πριν από τον Πλάτωνα ήταν σπάνια και από τύχη μόνο μπορούσαν να πέσουν στα χέρια κάποιου ενδιαφερόμενου έργα του Πρωταγόρα [ΕΥΣ. Προπ. Χ 3,25: ΠΟΡΦΥΡ. Από του α' της Φιλολόγου ακροάσεως :"... σπάνια δέ τά τῶν πρό τοῦ Πλάτωνος γεγονότων βιβλία. . . ἐγώ δ' οὖν ᾗι κατά τύχην περιπέπτωκα Πρωταγόρου τόν Περί τοῦ ὄντος ἀναγιγνώσκων λόγον"].

Ανώνυμος είπε...

Το τι ανωμαλίες γινόταν στο δωδεκάθεο δεν λέγεται! είναι εχθροί των αρχαίων ηρώων,
η ψ-Ήρα σας, έστειλε τα δυό φίδια στο βρέφος ακόμα Ηρακλή γιά να το πνίξει και να το σκοτώσει, και συνεχώς τον κυνηγούσε να τον εξοντώσει. Αυτή θέλετε να λατρεύσετε;
ο ποσειδώνας κυνηγούσε στην "Οδύσσεια" να πνίξει και να σκοτώσει τον Οδυσσέα.
Και όταν βασίλευε ο Θησέας στην Αθήνα και αναγκάστηκε κάποια στιγμή να πάει κάπου, τότε οι γιοί του δία, ο Κάστωρ και Πολυδεύκης κάψανε όλη την Αθήνα και εγκατέστησαν δικό τους βασιλέα αντί για τον Θησέα καί αυτός τον εξόρισε τον Θησέα και εκεί που πήγε τον σκότωσαν.
Ο Αχιλλέας τον σκότωσε ο Απόλλωνας που ήταν με το μέρος των εχθρών των Ελλήνων τους Τρώες, και οδήγησε ο Απόλλωνας το βέλος του Πάρη και χτύπησε την φτέρνα του Αχιλλέα και τον σκότωσε. Αυτούς τους εχθρούς των Ελλήνων θέλετε να λατρεύσετε; Είστε Χαμένοι, καμένοι και καημένοι !


ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΤΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩΝ (490 -- 420 π.Χ.)
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΝΗ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚ-ΑΘΕΪΣΜΟΥ

Η άρνηση της γνώσης περί των θεών φαίνεται πως αποδείχτηκε μοιραία για τον ίδιο τον Πρωταγόρα. Σε μια Αθήνα που εξελίσσονταν περισσότερο σε καλλιτεχνική παρά σε διανοούμενη [Russel B, 1975], οι νεωτερίζουσες απόψεις ενδιέφεραν κυρίως τους αριστοκράτες. Όπως αποδείχθηκε και στη περίπτωση του Σωκράτη, ο Αθηναϊκός δήμος δεν ήταν φιλικός απέναντι σε αυτούς που αμφισβητούσαν πατροπαράδοτες αξίες.
Εξαιτίας τέτοιων απόψεων, ο Πρωταγόρας όχι μόνο εξεδιώχθη από την Αθήνα αλλά και καταδιώχθηκε από τους Αθηναίους παντού όπου μπόρεσαν [ΦΙΛΟΣΤΡ. Σοφ. Ι 10, 1 κ.ε. "Πρωταγόρας διά μεν δή τοῦτο πάσης γῆς ὑπό 'Αθηναίων ἠλάθη"]. Παρόμοια τύχη είχαν, με βούλευμα του δήμου, και τα γραπτά του, που βιαίως κατέκαψαν, όπως το έργο του «Περί Θεών» θεωρώντας ότι εμπόδιο για τη γνώση του είναι «η αδηλότητα των θεών και η βραχύτητα του ανθρωπίνου βίου». Μαρτυρείται πως τα βιβλία του κάηκαν δημόσια στην αγορά και ο ίδιος καταδικάστηκε για αθεΐα (ενώ ήταν αγνωστικιστής).
Από την αρχαιότητα ήταν γνωστό ότι οι Αθηναίοι θέλησαν να κάνουν στάχτη τα γραπτά του, ακριβώς επειδή έγραψε για τους θεούς πως ούτε γνωρίζει ούτε και μπορεί τι λογής είναι και αν υπάρχουν να εξετάσει [ΣΕΞΤ. Μαθ. ΙΧ 55.56: Τίμων ὁ Φλιάσιος . . . ἔθελον δέ τέφρην συγγράμματα θεῖναι, ὃτι θεούς κατέγραψ' οὔτ' εἰδέναι οὔτε δύνασθαι ὁποῖοί τινές εἰσι καί οἵ τινες ἀθρήσασθαι"].
Τελικά το "Περί Θεών" και οι απόψεις του, όπως και αυτές του Σωκράτη, σκανδάλισαν τους Αθηναίους και έδωσε την αφορμή να θεωρηθεί ο Πρωταγόρας άθεος και καταγγέλθηκε επί ασέβεια από τον Πυθόδωρο, έναν από τους μετέπειτα πρωτεργάτες του ολιγαρχικού πραξικοπήματος του 411 π.Χ. Ο Πρωταγόρας διέφυγε αλλά, μετά από άγνωστο χρονικό διάστημα και πιθανόν στο μέσο μιας καταδίωξης, πνίγηκε σε ναυάγιο.
Ήδη από τα πρώτα Χριστιανικά χρόνια τα βιβλία που γράφηκαν πριν από τον Πλάτωνα ήταν σπάνια και από τύχη μόνο μπορούσαν να πέσουν στα χέρια κάποιου ενδιαφερόμενου έργα του Πρωταγόρα [ΕΥΣ. Προπ. Χ 3,25: ΠΟΡΦΥΡ. Από του α' της Φιλολόγου ακροάσεως :"... σπάνια δέ τά τῶν πρό τοῦ Πλάτωνος γεγονότων βιβλία. . . ἐγώ δ' οὖν ᾗι κατά τύχην περιπέπτωκα Πρωταγόρου τόν Περί τοῦ ὄντος ἀναγιγνώσκων λόγον"].

Ανώνυμος είπε...

ΔΩΔΕΚΑΘΕΪΣΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Το 323 π.Χ. με την είδηση του θανάτου του Μέγα Αλέξανδρου οι οπαδοί του αντιμακεδονικού κόμματος νόμισαν ότι βρήκαν την ευκαιρία να εκδικηθούν τους Μακεδόνες στο πρόσωπο του Αριστοτέλη.
Το ιερατείο, με εκπρόσωπό του τον ιεροφάντη της Ελευσίνιας Δήμητρας Ευρυμέδοντα, και η σχολή του Ισοκράτη, με το Δημόφιλο, κατηγόρησαν τον Αριστοτέλη για ασέβεια ("γραφή ασεβείας"), επειδή είχε ιδρύσει βωμό στον Ερμία (τον μαθητή του), είχε γράψει τον ύμνο στην Αρετή και το επίγραμμα στον ανδριάντα του Ερμία, στους Δελφούς. Ο Αριστοτέλης όμως, επειδή κατάλαβε τα πραγματικά κίνητρα και τις αληθινές προθέσεις των μηνυτών του, έφυγε για τη Χαλκίδα, προτού γίνει η δίκη του (323 π.Χ.).
Εκεί έμεινε, στο σπίτι που είχε από τη μητέρα του, μαζί με τη δεύτερη σύζυγό του την Ερπυλλίδα και με τα δύο του παιδιά, το Νικόμαχο και την Πυθιάδα. Ο Αριστοτέλης απεβίωσε μεταξύ πρώτης και εικοστής δευτέρας Οκτωβρίου του έτους 322 π.Χ. στη Χαλκίδα από στομαχικό νόσημα, μέσα σε θλίψη και μελαγχολία. Το σώμα του μεταφέρθηκε στα Στάγειρα, όπου θάφτηκε με εξαιρετικές τιμές.

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΪΣΤΕΣ :
Το 399 π.Χ. διατυπώθηκε εναντίον του κατηγορία για ασέβεια προς τους ψευτοθεούς και για διαφθορά των νέων. Ο φιλόσοφος καταδικάστηκε άδικα, με βάση την κατηγορία, σε θάνατο να πιεί κώνειο.

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Ήταν σύγχρονος των σοφιστών και γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε πολλές από τις απόψεις τους είτε δεν τις δεχόταν είτε τις παραποιούσε σύμφωνα με την δική του σκέψη. Ο Ευριπίδης με τις τραγωδίες του προβληματίζει τους πάντες ακόμη και σήμερα. Αρκετές φορές μέσα από τα έργα του αμφισβητεί τα πάντα, ακόμη και την ύπαρξη των Θεών, χωρίς ωστόσο να είναι άθεος.

Ο ΗΣΙΟΔΟΣ στην "θεογνωσία" του γράφει:
Ένας από τους Τιτάνες, ο Κρόνος έκανε παιδιά με τη Ρέα, φοβούμενος όμως μη χάσει την ηγετική του θέση, που είχε σφετεριστεί από τον πατέρα του τον Ουρανό, άρχισε να καταπίνει τα παιδιά του. Ένα από αυτά ήταν και ο Δίας, ο οποίος όμως γλίτωσε αντί γι'αυτόν κατάπιε χωρίς να το καταλάβει μία πέτρα!. Ύστερα αφηγείται πως ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους.
Οργισμένος τότε ο Δίας διέταξε τον Ήφαιστο να πλάσει την Πανδώρα, την πρώτη γυναίκα στον κόσμο, για να φέρει δυστυχία στους ανθρώπους, ενώ έδεσε τον Προμηθέα με άλυτα δεσμά σε έναν βράχο στον Καύκασο και έστειλε έναν αετό εκεί για να του τρώει το συκώτι, που κάθε μέρα ανανεωνόταν και ασταμάτητα κάθε πρωί ερχόταν ο αετός και το ξανάτρωγε.

Ανώνυμος είπε...

ΟΜΗΡΟΣ – ΙΛΙΑΔΑ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Όταν η πόλη της Τροίας κυριεύθηκε από τους Αχαιούς κ.α., μετά από δεκάχρονο πόλεμο, πολλοί από τους νικητές προέβησαν σε ακρότητες. Σκότωσαν πολλούς αμάχους, γυναίκες και παιδιά, αλλά και αιχμάλωτους στρατιώτες. Σκότωσαν ακόμη και αυτούς που ζητούσαν άσυλο μέσα στους ναούς των ψευτοθεών. Οι λιγοστοί επιζώντες, γυναίκες επί το πλείστον, μεταφέρθηκαν στα καράβια για να χρησιμοποιηθούν ως σκλάβες μετά την επιστροφή στην πατρίδα του καθενός.
Στο τέλος της Ιλιάδας αναφέρεται η ολοκληρωτική λεηλασία, καταστροφή και ισοπέδωση της πόλης, δεν άφησαν όρθιους οι Έλληνες ούτε τους ναούς των ψευτο"θεών". Τους οποίους οι αρχαίοι Έλληνες κατέστρεψαν ανεξαιρέτως όλους τους αρχαίους ναούς της Τροίας. Μετά την λήξη του πολέμου, ο Οδυσσέας, όπως όλοι, πήρε το δρόμο της επιστροφής για την Ιθάκη. Αρχικά, για τον Οδυσσέα, οι "θεοί" δεν είχαν αποφασίσει για μια τόσο μεγάλη τιμωρία αλλά όταν ο Οδυσσέας τύφλωσε τον Πολύφημο για να σωθεί αυτός και οι σύντροφοι του, εξόργισε τον ποσειδώνα, ο οποίος ορκίστηκε να μην τον αφήσει ποτέ να επιστρέψει στην Ιθάκη. Τελικά για τις προσβολές κατά των ψευτοθεών όμως που διέπραξε στην Τροία (ύβρις) επήλθε η τιμωρία του (νέμεσις), δεκάχρονη περιπλάνηση πριν φτάσει στην Ιθάκη.

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΑΙΣΩΠΟΣ - ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΪΣΤΕΣ : Τον Αίσωπο τον έστειλε ο βασιλιάς Κροίσος για να πάρει κάποιον χρησμό από το Μαντείο των Δελφών. Συκοφαντήθηκε όμως από τους παρευρισκόμενους στο μαντείο, ότι έκλεψε την ασημένια φιάλη του ψευτοθεού Απόλλωνα. Έτσι καταδικάστηκε να γκρεμιστεί από τους κατοίκους από την κορυφή του Παρνασσού Υάμπεια, πράγμα που έγινε.

Και αυτά τα λίγα που ανέφερα δεν είναι τίποτα μπροστά σε ολα τα αίσχη του παρανοϊκού μασονικού δωδεκ-αθεϊσμού στην αη-δία, στην ψ-ήρα και στον ψ-άρη που πιστεύουν.

Ανώνυμος είπε...


Επίσης επειδή έχω βαρεθεί να ακούω την ψευτιά γιά την ψεύτικη δήθεν "ελληνική" θρησκεία, οι επίσημοι αρχαιολόγοι αλλά και οι αρχαίοι ιστορικοί Ηρόδοτος (που θεωρείται και από τους ιστορικούς ως ο πατέρας της Ιστορίας) και Παυσανίας κ.α. αποδεικνύουν ότι ο δωδεκαθεϊσμός είναι και εισαγόμενη θρησκεία.

ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ! (ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ) !

Δεν το λέω εγώ αλλά ο αρχαίος ιστορικός και γεωγράφος του 5ου π.Χ. Ηρόδοτος μας πληροφορεί ότι η θρησκεία τών αρχαίων ελλήνων προήλθε απο άλλους λαούς " Οι αιγύπτιοι πρώτοι κατονόμασαν 12θεούς..." ΙΣΤΟΡΙΑΙ 2,4, καθώς επίσης κ.α.
Επίσης ο αρχαίος ιστορικός και γεωγράφος Ηρόδοτος τον 5ο π.Χ. αιώνα στο Ιστορίαι 2.55 λέει ότι ο "έλληνας" Δίας προέρχεται από την Αίγυπτο και είναι ο αιγυπτιακός "θεός" Άμμων !
Οι αποδείξεις ότι το δωδεκάθεο είναι Αφρικανικής προελέσεως είναι σε αυτό το βίντεο στο κανάλι : symposionGR (παρακαλώ δείτε και τα άλλα βιντεάκια που έχει ανεβάσει είναι κατά της πλάνης των δωδεκαθεϊστών!).
ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΟΙ Αυτοχθονες οντοτητες, ή , εισαγομενα προιοντα youtube.com/watch?v=78WjQtzLN5U
όταν επίσης ο ιστορικός και περιηγητής Παυσανίας λέει τα ίδια"της ουρανίας Αφροδίτης η λατρεία καθιερώθηκε εξαρχής στους Ασσυρίους,...στους αθηναίους την εισηγαγε ο Αιγέας" ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 10,14,7. Τα ίδια λέγει και για την Άρτεμη που την φέραν απο την Ταυρική ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ, Λακωνικά 11,7.
Κατανοώ την δυσανασχεσή σας 1700 χρόνια ανυπαρξίας όπως αποδείχτηκε αφρικανικού δωδεκαθεϊσμού, αν και νομιζόμενη "ελληνική" εγκαταλείφθηκε από τους έλληνες (αλήθεια γιατί ο δίας και η παρέα του δεν έκαναν τίποτα και εξαφανίστηκε αυτή η θρησκεία για 1700 χρόνια από προσώπου γής;) και τώρα εμφανιστήκατε λίγοι γιά να μας πείτε τί; ότι υπάρχετε;


«Η φόνευση των παιδιών της Νιόβης από την Αρτέμιδα και τον Απόλλωνα»,

ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ "ΘΕΟΙ" ΤΗΣ ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΣ, ΑΡΤΕΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ !!!

Η Νιόβη κόρη του βασιλιά της Φρυγίας Ταντάλου και της Διώνης, ήταν σύζυγος του Θηβαίου Αμφίονα και μητέρα εξ αυτού πολλών και ωραίων τέκνων που αποτελούσαν ζεύγη τους Νιοβίδες. Περί του αριθμού αυτών οι πληροφορίες των αρχαίων ποιητών και συγγραφέων κυμαίνονται από 12 μέχρι 20. Επικρατέστερη είναι αυτή των δεκατεσσάρων παιδιών (εφτά αγόρια και εφτά κορίτσια). Μάλιστα αναφέρεται πως οι εφτά πύλες της Θήβας είχαν τα ονόματα των κοριτσιών της.
Φαίνεται πως κάποτε η Νιόβη υπερηφανεύθηκε για την ευγονία και την ομορφιά των τέκνων της λέγοντας πως «ένα μόνο ζεύγος διδύμων έναντι των τόσων δικών της έχει να επιδείξει η Λητώ, η εκλεκτή του Δία» (εννοώντας την Άρτεμη και τον Απόλλωνα). Όταν το έμαθε στη συνέχεια η Λητώ αγανάκτησε και ζήτησε από τα παιδιά της να τιμωρήσουν την υπερήφανη αυτή θνητή. Έτσι κατά τις παραδόσεις οι δύο θεοί τόξευσαν με τα αλάθητα βέλη τους , η μεν Αρτεμη τις κόρες, ο δε Απόλλων τους γιους. Από τον όλεθρο αυτό κατά παραδόσεις σώθηκαν μόνο δύο από τα τέκνα ο Αμύκλας και η Μελίβοια, κατ΄ άλλους μόνο η Μελίβοια που όμως από την ταραχή της μετονομάσθηκε Χλώρις.
Τα νεκρά σώματα των Νιοβίδων έμειναν επί εννέα ημέρες άταφα, αφού ο Δίας μετέβαλλε σε λίθο όποιον επιχειρούσε να αποδώσει νεκρικές τιμές σ΄ αυτά. Μόνο δε την ένατη μέρα υπέκυψαν οι θεοί, μετά από τις ικεσίες της απέλπιδος μητέρας τους και τα ενταφίασαν οι ίδιοι σε δύο κοινούς τάφους (Παυσανίας ΙΧ 17,2).
Οι τραγικοί ποιητές της αρχαιότητας χρησιμοποίησαν το μύθο της Νιόβης και ο μεν Αισχύλος εμφανίζει την ηρωίδα του παραδομένη σε βωμό και άδακρυ πόνου επί του τάφου των τέκνων της, ο δε Σοφοκλής την παρουσιάζει φυγάδα από τη Βοιωτία στη Σίπυλο συνεχώς θρηνούσα ικετεύοντας τους θεούς να ευσπλαχνισθούν τον πόνο της, μέχρι που ο οικτίρμων Ζεύς την μεταμορφώνει σε βράχο από τον οποίο μέρα και νύκτα στάλαζαν σταγόνες δακρύων. Ο Οβίδιος στις «Μεταμορφώσεις» του (VI 146 -- 312) την παρουσιάζει να εκσφενδονίζεται από ανεμοστρόβιλο ήδη απολιθωμένη από τη Θήβα στη Σίπυλο και να σχηματίζει βράχο σε μορφή θρηνούσας γυναίκας. Πολλές επίσης εμπνεύσεις και έργα οφείλουν στο μύθο αυτό και οι εικαστικές τέχνες.

Ανώνυμος είπε...

Οι αρχαίοι Έλληνες με το μυαλό τους κατάφεραν ότι κατάφεραν και όχι με τους ψευτοθεούς σας, ενώ γιά τα θαύματα αλλά και για μεταθανάτιες εμπειρίες υπαρχουν αποδείξεις με τους αμέτρητους αυτόπτες μάρτυρες και υπάρχουν και αμετρητα βίντεο στο youtube με θαύματα και μεταθανάτιες εμπειρίες και ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗ-ΔΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΑΝΕΣ ΤΟΥΣ.
Και επίσης, όσο γιά εσάς λέγατε στις μυθολογίες σας για τέρατα κύκλωπες, στυμφαλίδες όρνιθες, σκύλλα και χάρυβδη, μυθικά τέρατα που ουδέποτε επιστημονικώς υπήρξανε ποτέ, και ούτε υπάρχουν. Ξεχνάτε οτι ο δήθεν θεος σας ο Δίας και οι αλλοι θεοι τιμώρησαν τον Προμηθέα με απανθρωπο τροπο επειδη εδωσε την φωτια στους ανθρωπους ο οποίος έδεσε τον Προμηθέα σε βράχια, στο όρος Καύκασο, και έβαλε έναν αετό να του τρώει το συκώτι κάθε πρωί, που η φωτιά είναι ως ένα είδος πρώτης τεχνολογίας και ανάγκης και απαραίτητη για την επεξεργασία πρωτων υλών και στην ανάπτυξη διάφορων επιστημών, που εδώ σημαίνει οτι οι θεοί σας ηταν εναντια στις επιστήμες των Ελλήνων και ΟΥΔΕΠΟΤΕ συνεβαλαν και ουδεποτε δεν φαινεται να "φώτισαν" κανένα ανθρωπο και περισσότερο Έλληνα στις επιστήμες και στην ανάπτυξη των τεχνολογιών. Ακόμα και σήμερα οι Έλληνες διαπρέπουν στο εξωτερικό και είναι και λαμπροί επιστήμονες και καθηγητές, χωρίς κανένας τους να πιστέυει σε κανενα δωδεκάθεο,και χωρίς να ψευτοβοηθιούνται από τους ψευτοθεους σας, καταφέρνουν και γίνονται κορυφαίοι επιστημονες σε όλο τον κόσμο.

Ξεχνάνε εσκεμμένα οι νεοπαγανιστές τις χιλιάδες καταστροφές, θανατηφόρες ασθένειες και σφαγές, πολέμους κτλ.που είχαν πάθει στην αρχαία Ελλάδα οι δωδεκ-αθεϊστές που πίστευαν στην αη-Δία! όπως π.χ. ο Περικλής και χιλιάδες αθηναίοι πεθάνανε από λοιμό, γιατί δεν τους προστάτεψε κανένας από τους θεούς του;, εδώ ο Περικλής έκανε τον παρθενώνα αφιερωμένο στην θεά Αθηνά, και το ευχαριστώ; το επόμενο χρόνο πέθανε απο θανατηφόρο ασθένεια μαζί και χιλιάδες αθηναίοι. Γιατί δεν τον έκανε καλά και τους αθηναίους, η αθηνούλα και οι άλλοι θεοί; Δεν λέτε και το μίσος των ψευτο «θεών» τους πρός εμάς τους Έλληνες.

ΜΙΣΟΣ ΕΙΧΑΝ ΟΙ 12-ΑΘΕΪΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ, ΟΥΤΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ, ΟΥΤΕ ΠΟΤΕ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΙΣ ΑΦΗΝΑΝ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ, ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΝΑΝΕ ΑΥΤΟ; ΓΙΑΤΙ ΟΙ 12-ΑΘΕΪΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΦΑΛΛΟΚΡΑΤΕΣ !!!

ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΝ Η ΑΡΧΗ !

Ανώνυμος είπε...

H ΚΤΗΝΟΒΑΣΙΑ και ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΘΕΟΙ


Η διαστροφή αυτή (κτηνοβασία) είναι γνωστότατη από αρχαιότατους χρόνους και γι’ αυτό στην Μένδη (= τράγος και Παν της Αιγύπτου) ο πατέρας της Ιστορίας ο Ηρόδοτος (ΙΙ, 46) αναφέρει «εἰς ἐπίδειξειν ἀνθρώπων ἀπικομένους» έρωτας προς τον εκεί λατρευόμενο τράγο (κατά τον Dukaure ίσως γίνονταν με την ελπίδα γονιμοποιήσεως τον γυναικών) πράγμα που βεβαιώνει ο Στράβωνας και ο Πλούταρχος.

ΜΑΣΤΙΓΩΣΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ! :

«Μετά δε Στύμφαλόν εστιν Αλέα, συνεδρίου μεν του Αργολικού μετέχουσα και αύτη, ʼλεον δε τον Αφείδαντος γενέσθαι σφίσιν αποφαίνουσιν οικιστήν. Θεών δε ιερά αυτόθι Αρτέμιδός εστιν Εφεσίας και Αθηνάς Αλέας, και Διονύσου ναός και άγαλμα. Τούτω παρά έτος Σκιέρεια εορτήν άγουσι, και εν Διονύσου τη εορτή κατά μάντευμα εκ Δελφών μαστιγούνται αι γυναίκες, καθά και οι Σπαρτιατών έφηβοι παρά τη Ορθία.» (Μτφρ: «Μετά τη Στύμφαλο είναι η Αλέα (χωριό Αλέα πρώην Μπουγιάτι), που και αυτή μετέχει στην αργολική ομοσπονδία. Εδώ υπάρχουν τα ιερά της Εφεσίας Αρτέμιδος, της Αλέας Αθηνάς και του Διονύσου, με άγαλμα του θεού. Κάθε χρόνο τελούν προς τιμήν του τα Σκιέρεια, όπου, σύμφωνα με χρησμό του μαντείου των Δελφών, μαστιγώνονται οι γυναίκες, όπως και οι έφηβοι των Σπαρτιατών στη γιορτή της Ορθίας»] (Πηγή: Περιηγήσεις Παυσανία από την Αργολίδα στην Αρκαδία, Ιστορικά Ελευθεροτυπίας, Νο 249. 19 Αυγούστου 2004 σελ. 13,14).

«Εκ των πολλαπλών δε εορτών του [Διονύσου] άξιες μνείας είναι ιδίως τα υπό των Θυιάδων τελούμενα όργια του Διονύσου ανά διετία μεν εις την κορυφή του Παρνασσού και ανά τριετία (τριετηρικά) στα στενά του Κιθαιρώνα, τα εν Αλέα της Αρκαδίας «Συφέρεια», κατά την τέλεση των όποιων μαστιγώνονταν οι γυναίκες (λείψανο ανθρωποθυσίας)»

«Ήταν δε η λατρεία του [Διονύσου] όχι πανελλήνιος μόνον, αλλά παγκόσμιος και αρχαιότατη, ως μαρτυρεί η εν Βοιωτία, ένθα πλάστηκε και ο πρώτος περί αυτού ελληνικός μύθος, λατρεία αυτού ως Διονύσου Ενδένδρου, η οποία υπενθυμίζει τους αρχαιότατους χρόνους της δενδρολατρείας, ως Διονύσου Στύλου και ως Διονύσου Περικιονίου (στην Θήβα), και τα ίχνη της σε αυτόνανθρωποθυσίες στην Ποτνία, όπου λατρεύονταν ως Αιγοβόλος, διότι ο ίδιος ο θεός αντικατέστησε με αίγα το ωραίο παιδί, το οποίο θυσιάζονταν στον βωμό του κατά χρησμό του μαντείου των Δελφών.» (Πηγή: Γεράσιμος Δ. Καψάλης, Πρόεδρος Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος Θ΄, σσ. 407 - 411)

Ανώνυμος είπε...


Μινώταυρος – Ο ψευτοθεός Ποσειδώνας προωθεί και υποστηρίζει την κτηνοβασία!

Πριν ο Μίνωας γίνει βασιλιάς ζήτησε από το θεό Ποσειδώνα ένα σημάδι που να αποδεικνύει ότι αυτός, και όχι ο αδερφός του, έπρεπε να ανέβει στο θρόνο. Ο "θεός" έστειλε έναν όμορφο λευκό ταύρο και ζήτησε από το Μίνωα να θυσιάσει αυτόν τον ταύρο στον ίδιο. Ο Μίνωας όμως αντί για αυτόν θυσίασε έναν άλλο ταύρο, ελπίζοντας ότι ο ψευτοθεός δε θα το προσέξει.

Ο Ποσειδώνας όμως κατάλαβε τι είχε γίνει, εξοργίστηκε, και έκανε τη γυναίκα του Μίνωα, Πασιφάη να ερωτευτεί τον ταύρο. Η γυναίκα δεν μπορούσε να ικανοποιήσει το πάθος της και ζήτησε βοήθεια από το μηχανικό Δαίδαλο. Αυτός κατασκεύσε ένα κενό ομοίωμα αγελάδας, η Πασιφάη μπήκε μέσα σε αυτό και ο ταύρος ξεγελάστηκε και ζευγάρωσε μαζί της. Από την ένωση του ταύρου και της Πασιφάης γεννήθηκε ένα παιδί-τέρας, ο Μινώταυρος ένα ον με σώμα ανθρώπου και κεφάλι και ουρά ταύρου.

Στη Πασιφάη αποδίδονταν επίσης γνώσεις αρχαίας μαγείας με την οποία και μπορούσε να θανατώνει κάθε γυναίκα που υποπτευόταν ως ερωμένη του Μίνωα. Μπορούσε να τις μεταμορφώνει σε φίδια ή οτιδήποτε άλλο προκειμένου να καταστήσει τον Μίνωα άγονο. Η Πασιφάη λατρευόταν κυρίως στη Κρήτη αλλά και στη Λακεδαίμονα ως μάντισσα και χρησμοδότρια.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82

Αν και σπουδαίος ήρωας ο Ηρακλής όμως ο Ηρακλής ως έφηβος προκάλεσε τον πόλεμο μεταξύ της Θήβας με το βασίλειο του Ορχομενού. Ως ανταμοιβή για τη νίκη του εναντίον του Ορχομενού, πήρε για γυναίκα του τη Μεγάρα, κόρη του βασιλιά της Θήβας, με την οποία απέκτησε τρία (κατ' άλλους περισσότερα) παιδιά. Η διεστραμμένη Ήρα όμως τον τρέλανε, με αποτέλεσμα ο Ηρακλής να σκοτώσει τη γυναίκα του και όλα τα παιδιά του!


Σε αυτό σίγουρα φταίει η διεστραμμένη ψευτοθεά ήρα που θέλουν να την λατρεύουν οι νεοπαγανιστές!

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29

Ανώνυμος είπε...

Στους αρχαίους ναούς του δωδεκαθεϊσμού πολλές φορές γινόντουσαν ανθρωποθυσίες και ακρότητες.

Μιά μικρή απόδειξη :

Ο θάνατος του Ανδρόγεω γιού του Μίνωα

Μαύρη σελίδα στη βασιλεία του Μίνωα απετέλεσε ο θάνατος του γιου του Ανδρόγεω. Ο Ανδρόγεως είχε μεταβεί στην Αθήνα προκειμένου να λάβει μέρος στα Παναθήναια. Κατόρθωσε μάλιστα να νικήσει σε όλα τα αθλήματα, προκαλώντας έτσι το φθόνο των Αθηναίων. Προκειμένου να απαλλαγούν από αυτόν, τον έστειλαν να εξοντώσει τον γνωστό ταύρο της Κρήτης, ο οποίος είχε πλέον καταλήξει στο Μαραθώνα. Ο νεαρός απέτυχε και ο ταύρος τον θανάτωσε. Με βάση άλλη εκδοχή, οι Αθηναίοι έστειλαν το νέο σε θανάσιμη ενέδρα. Στη συνέχεια ο Μίνωας εκστράτευσε εναντίον της Αθήνας προκειμένου να εκδικηθεί τον άδικο θάνατό του γιου του.

Η τιμωρία των Αθηναίων


Ο στρατός του Μίνωα ξεκίνησε την πολιορκία των Αθηνών, χωρίς όμως να μπορεί να κατορθώσει να την καταλάβει. Αυτό κράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Μίνωας τότε ζήτησε βοήθεια από τον πατέρα του δία. Ο Δίας, ύστερα από κατάρα του Ανδρόγεω, προκάλεσε πείνα και θανατικό στους Αθηναίους (ναι αυτά έκανε, ο δίας, ο εχθρός...των αθηναίων και των Ελλήνων !). Αυτοί τότε, για να εξευμενίσουν τους θεούς, θυσίασαν τις κόρες του Υακίνθου, μάταια όμως. Οι Αθηναίοι απελπισμένοι από την κατάσταση στράφηκαν στο μαντείο των Δελφών. Η απάντηση του μαντείου ήταν να ικανοποιηθεί οποιοδήποτε αίτημα του Μίνωα. Εκείνος τότε επέβαλε στην Αθήνα ένα φόρο αίματος. Συγκεκριμένα οι Αθηναίοι έπρεπε να στέλνουν κάθε χρόνο εφτά νέους και εφτά νέες στην Κρήτη για τροφή του Μινώταυρου. (αυτές τις ανθρωποθυσίες έκανε το αρχαίο παγανιστικό μαντείο του δία, ο μίνωας, κ.α. να στέλνουν κάθε χρόνο 14 παιδιά ως... σκυλοτροφή στον Μινώταυρο, ωραία απ-ανθρωπιά και πολιτισμός!).

Αυτό είναι ένα μικρό ιστορικό σημείο από τα πολλά αίσχη του δωδεκαθεϊσμού, τον οποίο ξεχωρίζουμε από τους αληθινούς επιστήμονες και φιλοσόφους της αρχαίας Ελλάδας.

Ανώνυμος είπε...


Δεν είναι τυχαίο πως στην ιστορία, οι συγκεκριμένοι ιμπεριαλιστές «δημοκράτες» δωδεκαθεϊστές στην Αθήνα, όταν διέπραξαν την πρωτοφανή στον αρχαίο κόσμο γενοκτονία των Μηλίων, δικαιολόγησαν την πράξη τους, ότι και οι «θεοί» τα ίδια κάνουν! (βλ. Θουκυδίδου Ιστ. Βιβλίο 5ο). Γι’ αυτό το λόγο οι αρχαίοι σοφοί πρόγονοί μας προσπάθησαν και πέτυχαν εν πολλοίς να αποδεσμευτούν από την επιρροή της αρχαιοελληνικής θρησκείας και του ιερατείου. Έχοντας πια τους πνευματικούς τους ορίζοντες ανοιχτούς, μπόρεσαν να γίνουν οι αέναοι αναζητητές της αλήθειας και καλλιέργησαν τον προαιώνιο ανθρώπινο πόθο για λύτρωση και σωτηρία.

Όσο και αν προσπαθούν οι «αρχαιολάτρες» να υπερασπίσουν την αρχαία θρησκεία και να την παρουσιάσουν ως δήθεν «γενεσιουργό παράγοντα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού», σκοντάφτουν στο αυταπόδεικτο γεγονός, ότι αυτή συμπαρέσυρε τον Ελληνισμό στον τάφο της στους ύστερους της αρχαιότητας χρόνους! (βλέπετε και τα ιστορικά γεγονότα του 220 π.Χ. που κατέκτησε η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία όλη την Ελλάδα, ενώ βρισκόταν ασταμάτητα σε εμφύλιους πολέμους μεταξύ των Ελλήνων κ.α.) Δε μπορούν να δικαιολογήσουν τον φρικτό ρόλο των παγανιστών ιερέων, οι οποίοι κρατούσαν τους αρχαίους προγόνους μας σε απίστευτη κατάσταση δεισιδαιμονίας, σκοταδισμού και ανελευθερίας, με σκοπό να τους εκμεταλλεύονται ποικιλότροπα.

Φτάνει να αναφέρουμε τις φρικτές δίκες και καταδίκες «για αθεΐα» στην αρχαία Αθήνα, όπου ο διαβόητος αρχιερέας Διοπείθης, με το πολυπληθές αργόσχολο ιερατείο του, κατέδιδε τους επιστήμονες και σοφούς στις αρχές να δικαστούν με τους νόμους, που εκείνοι είχαν επιβάλλει στην Πολιτεία! Φτάνει επίσης να αναφέρουμε την πάντοτε ανθελληνική στάση του ιερατείου και ιδιαίτερα του δελφικού «ιερού», το οποίο είχε συνταχτεί με τους Πέρσες κατά τους περσικούς πολέμους και έδινε χαλκευμένους χρησμούς για την παράδοση της Ελλάδος στους ασιάτες βαρβάρους εισβολείς, ως δήθεν «θέλημα των θεών»! Αναφέρουμε τέλος την απίστευτη ανηθικότητα που καλλιεργούσαν τα αρχαία ιερατεία στις μάζες, αφού είχαν αναγάγει την επαίσχυντη πορνεία σε «ιερή λατρεία» και θησαύριζαν εκπορνεύοντας τις γυναίκες και τις κόρες των Ελλήνων!


Άσε τις αρρωστημένες ουτοπίες του δωδεκαθεϊσμού, βγάλε αυτόν τον σκοταδισμό, ελευθέρωσε το μυαλό σου και αληθινά σκέψου….

Μην ξεχνάμε και το αρχαιοελληνικό μυθολογικό πρόσωπο την Ιφιγένεια, την κόρη του Αγαμέμνωνα και της Κλυταιμνήστρας, οι οποίοι διατάχτηκαν από τη ψευτο-θεά Άρτεμι, να τη θυσιάσουν! Όπως και απανθρώπως και έγινε! Ο Αγαμέμνονας φέρεται να αναγκάστηκε από το χρησμό της ψευτοθεάς Άρτεμης να θυσιάσει την κόρη του, Ιφιγένεια. Η Κλυταιμνήστρα δεν μπόρεσε να του συγχωρήσει το γεγονός ότι θυσίασε το ίδιο τους το παιδί για την εκστρατεία του.

Το έργο του Ευριπίδη «Τρωάδες» παρακολουθεί την τύχη των γυναικών της Τροίας, αφού η πόλη τους είχε λεηλατηθεί, οι άντρες τους είχαν σκοτωθεί και οι οικογένειές τους που απέμειναν πρόκειται να παρθούν ως σκλάβες. Εντούτοις ξεκινά με τους ψευτοθεούς Αθηνά και Ποσειδώνα να αναζητούν τρόπους για να εξολοθρεύσουν και να τιμωρήσουν τον Ελληνικό στρατό, για την απαγωγή της Κασσάνδρας, μεγαλύτερης κόρης του Βασιλιά Πρίαμου και της Βασίλισσας Εκάβης...

Ανώνυμος είπε...

Ο απόστολος Παύλος δεν χρησιμοποιούσε την Παλαιά Διαθήκη για να πείσει τους ομοεθνείς τους για την πίστη στον Ιησού; Δεν είναι άχρηστη η Παλαιά Διαθήκη. Είναι το κλειδί για να ερμηνέυσουμε την Δράση του υιού του Θεού.

SkyWatcher είπε...

Παιδιά, δημοσίευσα καθυστερημένα όλα τα σχόλια (νομίζω) αν και πολλά είναι σεντονοειδή... Επειδή δεν τα έλεγξα εξονυχιστικά, ελπίζω να μην αναφέρουν τίποτα περίεργο. Εάν έχουν, δείξτε επιείκεια...

Ανώνυμος είπε...

Ελληνισμός και Χριστιανισμός είναι σαν το νερό με το λάδι. Οι ύβρεις που αναφέρονται στα σχόλια κατα του Ελληνισμού δεν αξίζουν για το υπέροχο αυτό ιστολόγιο.

Ανώνυμος είπε...

Η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε τον 2ο αιώνα π.Χ ενώ ο σιωνισμός είναι σύγχρονο πολιτικό κίνημα από τα τέλη του 19ου αιώνα μ.Χ. Αιώνες το ένα από τα άλλο. Ποια η ένσταση σου στα σημεία 1 και 2; Εκτός από μία υποβόσκουσα ειρωνία (αν την διακρίνω καλά) έχεις κάποιο επιχείρημα για το απορριπτέο της Παλαιάς Διαθήκης;

Ανώνυμος είπε...

Μπραβο σου γι'αυτη την αναρτηση Κοκκινε Ουρανε. Εχω βαρεθει να βλεπω αναρτησεις απο τον καθε ασχετο που δεν εχει μπει ποτε στον κοπο να διαβασει και να καταλαβει σε βαθος την Βιβλο, να μιλαει και να λεει ενα σωρο μπουρδες και κατηγοριες για την Π.Δ. Ο καθενας,χωρις την παραμικρη μελετη, λεει το μακρυ του και το κοντο του. Χαιρομαι ομως που το ξεκαθαρισες αυτο με την αναρτηση σου.

Δανάη Πολυχρονίου είπε...

Εξαιρετικό άρθρο, απόλυτα τεκμηριωμένο, απάντηση σε πολλούς, που τους αρέσει να εκθέτουν μισές και νοθευμένες "αλήθειες"...
Όχι βέβαια ότι θα πειστούν όσοι βρίσκονται σε πνευματική συσκότιση, ή σε διατεταγμένη υπηρεσία... Φαίνεται άλλωστε και από τα σχόλια.