Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ (ΚΟ) ξημεροβραδιάζεται για να βρει, να μεταφράσει και να παρουσιάσει ειδήσεις και άρθρα συμβατά με την θεματολογία του, χωρίς απαραίτητα να ταυτίζεται μαζί τους. Το ίδιο ισχύει και για τα παρατιθέμενα links. Σχόλια και παρεμβάσεις του ΚΟ είναι σε χρώμα ερυθρό. Αν ψάχνεις για mainstream ειδησεογραφία και άποψη, ήρθες στο λάθος μέρος.

got democracy?

got democracy?

kolokotronis

kolokotronis

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Το Τέλος των Σταυρωτών του Χριστού«Ως γενάρχην των έχουν όχι πλέον τον Αβραάμ, αλλά τον Ιούδαν τον Ίσκαριώτην».

Παρακάτω θα διαβάσετε ένα απόσπασμα από ένα υπέροχο βιβλίο που είχα βρει τυχαία (;) πριν αρκετά χρόνια, κρυμμένο μαζί με άλλα παλιά βιβλία, σε κάποιο πατάρι. Λέγεται «Η Δίκη του Χριστού» και είναι του Νικολάου Πετρόπολου, θεολόγου - Γυμνασιάρχου. Η κύρια προσπάθεια αυτού του αξιόλογου αλλά ελάχιστα γνωστού βιβλίου, είναι να αναλύσει διεξοδικά την δίκη του Χριστού εξ απόψεως νομικής. Η αλήθεια είναι ότι στην δίκη του Ιησού Χριστού καταλύθηκε κάθε έννοια δικαίου και είναι σίγουρο ότι στον σύγχρονο νομικό κόσμο δεν θα μπορούσε να σταθεί μια τέτοια δίκη -παρωδία.

Στον πρόλογο του βιβλίου διαβάζουμε:
«Η καταδίκη και η σταύρωση του Χριστού περιβεβλημένη τύπους μόνον νομικούς αποτελεί το τρανότατον παράδειγμα δικαστικής δολοφονίας εις τα δικαστικά χρονικά. Όλοι οι παραδεδειγμένοι τύποι της νομικής διαδικασίας κατά την δίκην περιεφρονήθησαν και διεστρεβλώθησαν, όπως εκμαιευθή εκβιαστικώς μια άδικος καταδικαστική απόφασις.
….Η πρώτη παρανομία εσημειώθη δια του γεγονότος, ότι η σύλληψις του Χριστού έλαβε χώραν εν καιρώ νυκτός• δευτέρα εις την παραπομπήν Αυτού ενώπιον του Άννα του αρχιερέως του προηγουμένου έτους, όστις αναρμοδίως και αντιδικονομικώς προέβη εις προανάκρισιν του Κυρίου• τρίτη εις την κακήν σύνθεσιν του Συνεδρίου, με πρόεδρον τον κωλυόμενον, ως προεδρεύσαντα εις προηγούμενον μυστικόν συμβούλιον, Καϊάφαν• τετάρτη εις την έλλειψιν κατηγορητηρίου• πέμπτη εις την ασυμφωνίαν των βιαίως στρατολογηθέντων μαρτύρων κατηγορίας• έκτη εις το γεγονός ότι η θανατική καταδίκη εστηρίχθη επί μόνης της ομολογίας του κατηγορουμένου• εβδόμη εις την μεταβολήν των δικαστών εις κατηγόρους ενώπιον του Πιλάτου• ογδόη εις την έλλειψιν δημοσιότητος κατά την ενώπιον τούτου διαδικασίαν• ενάτη εις το ότι ο Ιησούς εκηρύχθη αθώος υπό του μόνου αρμοδίου, προκειμένου περί καταδίκης εις θάνατον δικαστηρίου• δεκάτη εις το ότι η απόφασις - καταδίκη εις θάνατον - ήτο δυσανάλογος προς την βαρύτητα των κατά του κατηγορουμένου ενδείξεων και πολλαί άλλαι, τας οποίας εν τη οικεία θέσει θέλομεν αναπτύξει».

Το βιβλίο, το οποίο ίσως μόνο σε κάποια παλαιοβιβλιοπωλεία βρεθεί, γράφτηκε το 1967 και όπως είδατε, γράφτηκε στην καθαρεύουσα. Ας με συγχωρήσουν οι φίλοι της καθαρεύουσας, αλλά ο ΚΟ παραθέτει παρακάτω ένα απόσπασμα του βιβλίου ελαφρώς προσαρμοσμένο στη σύγχρονη γλώσσα προκειμένου να διαβαστεί πιο ευχάριστα.

Το Τέλος των Σταυρωτών του Χριστού

Και τώρα ας δούμε εν συντομία ολόκληρη την αλληλουχία των γεγονότων της ζωής των ενόχων του αίματος του Ιησού, εις τους οποίους ενόχους πραγματοποιήθησαν οι λόγοι του Δαυίδ: «Έκχεον επ’ αύτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβοι αυτούς• γενηθήτω η έπαυλις αυτών ηρημωμένη. .. Εξαλειφθήτωσαν έκ βιβλίου ζώντων και μετά δικαίων μη γραφήτωσαν» (Ψαλμ. κη΄25-29). Εκείνος, που αναγινώσκει την ιστορίαν της καταστροφής των Ιεροσολύμων από τον Εβραίο ιστορικό Ιώσηπο, δεν είναι δυνατόν παρά να καταληφθεί υπό φρίκης και τρόμου…..

Τριάκοντα επτά μόλις έτη από του φοβερού εγκλήματος του Γολγοθά, ήτοι το 70 μ.Χ. η πόλη των Ιεροσολύμων περιεκυκλώθη υπό του Ρωμαίου στρατηγού Τίτου και οι κάτοικοι αυτής απειλήθηκαν με ολοκληρωτική καταστροφή. Η πολιορκία έγινε στενότερη και η πείνα φρικαλεώτερη. Το αίμα έρρευσε άφθονο στις  οδούς της πόλεως και οι φλόγες των πυρπολουμένων οικιών ανεχαιτίζοντο υπό του αίματος των υπερασπιστών της πόλεως.
Χιλιάδες κάθε ημέρα υφίσταντο μαρτυρικό θάνατον αλλά είναι άξιο παρατηρήσεως, πράγμα που μαρτυρεί την κατ’ αυτών δίκαιη κρίση του Θεού, ότι πολλοί από αυτούς πέθαναν με σταυρικό θάνατο. Μάλιστα τόσο πλήθος κατά την άλωση της πόλεως των Ιεροσολύμων σταυρώθηκε, ώστε, καθώς μαρτυρεί ο ίδιος ο Ιώσηπος, δεν υπήρχαν ούτε σταυροί αρκετοί, ούτε τόπος για την τοποθέτηση των εσταυρωμένων. Η ιστορική δικαιοσύνη ικανοποιείται κατά τρόπον εκπληκτικό. «Το αίμα αυτού εφ’ ημάς και επί τα τέκνα ημών» (Ματθ. κζ΄3) δεν φώναζαν ωρυόμενοι της Ιερουσαλήμ οι όχλοι με τους άρχοντές τους και τους καθοδηγούς τους, τους Αρχιερείς, τους Γραμματείς, τους Φαρισαίους και Σαδδουκαίους; Και η λυσσαλέα αυτή κραυγή τους έφερε διά μέσου των αιώνων την μάλλον καταπληκτική και μοναδική ποινική κύρωση….

Ο Ιουδαϊκός λαός υπήρξε ο μάλλον σκληροτράχηλος. Εφόνευσε τόσους προφήτες, και την κακουργία του κορύφωσε δια του φόνου του Χριστού. Το αίμα των αθώων και των αγίων τον εύφραινε και εξασκούσε σε αυτόν κάποιου είδους γοητευτική μέθη. Μόνος του με αυτό τον τρόπο χάλκευσε την κατάρα επί της κεφαλής του, η οποία καταδιώκει αυτόν επί είκοσι ήδη αιώνες…..

Η καταστροφή της πόλεως που ακολούθησε υπήρξε ολοσχερής, μολονότι οχυρά φρούρια την υπεράσπιζαν, καθώς αναφέρει ο Ιώσηπος, όχι μόνον κατεκάη, αλλά και ανεσκάφη δι’ αρότρου. Υπό τα φρικώδη ερείπια της πόλεως εδέησε να ταφεί και ένα μέγα μέρος των εθνικών τους ονείρων.

Σε ερείπια δε κατήντησε και ο μεγαλοπρεπής Ναός του Σολομώντος, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατόν να ανοικοδομηθεί παρά τον διακαή των Εβραίων πόθο.

Αλλά και υπό του αυτοκράτορος Αιλίου Αδριανού κατεστράφη τελείως η πόλη των Ιεροσολύμων. Ονόμασε τη νέα πόλη Aelia Capitolia. Αιλίαν μεν από το όνομά του, Καπιτωλία δε για το ναό του Καπιτωλίου Διός, στη Ρώμη. Του οποίου ο ναός οικοδομήθηκε επί των ερειπίων του καταστραφέντος Ναού του Σολομώντος. Σήμερα η πόλη των Ιεροσολύμων είναι κτισμένη ακριβώς επί του τόπου εκείνου όπου ήταν και επί Αδριανού η Αίλια Καπιτωλία.

Όλοι οι άνθρωποι έχουν λατρεία, ναούς, ιερά, πατρίδα και ιδανικά. Οι Ιουδαίοι όμως τραπέντες εις άτακτον φυγήν από τη γη των πατέρων τους, στερούνται των πάντων…

Οι Σιωνιστές αγωνίσθηκαν επί πολλά έτη για την εθνική τους αποκατάσταση και ύστερα από πολλές και μακροχρόνιες προσπάθειες και ύστερα από περιπλανήσεις είκοσι περίπου αιώνων και εξοντωτικούς διωγμούς, μόλις κατά το έτος 1948 κατόρθωσαν, με απόφαση των Ηνωμένων Εθνών να ιδρύσουν σε ένα μόνο τμήμα της Παλαιστίνης το αναιμικό και ανεξάρτητο κράτος του Ισραήλ, που αριθμεί περί τα τρία εκατομμύρια κατοίκους….

Μέχρι λοιπόν τού έτους 1948 δέκα πέντε ολόκληρα εκατομμύρια Εβραίων, αλλά και μέχρι σήμερον ακόμη οι περισσότεροι τούτων είναι διασκορπισμένοι όπου φυσάει κάθε άνεμος. Δεν υπάρχει γωνία της γης σε Ευρώπη, Ασία, Ιταλία, Ελλάδα, Αμερική και Πολυνησία όπου να μη συναντήσει κάποιος έναν Εβραίο. Ο Στράβων έγραφε, με αντισημιτική βέβαια υπερβολή, ότι στην εποχή του Σύλλα δεν υπήρχε πόλις στην οποία να μην έχουν εισδύσει οι Ιουδαίοι. Διεσκορπίσθησαν  θα είπητε και πολλοί Έλληνες και πολλοί Φοίνικες, αλλά δια να ιδρύσουν αποικίας, δια να κατακτήσουν αγοράς και διά να εξαπλωθούν εις τον κόσμον, άλλο εξάπλωσις και άλλο διασπορά. Ενώ οι Εβραίοι περιφέρονται ξηράν και θάλασσαν, χωρίς πατρίδα και θυσιαστήριον, μαινόμενοι δια το αργύριον όπως ο Ιούδας. Ως γενάρχην των έχουν όχι πλέον τον Αβραάμ, αλλά τον Ιούδαν τον Ίσκαριώτην. Ως αργυρόδουλοι μέχρι μανίας απολαμβάνουν κατά τρόπον μυστηριώδη, αλλά και ψηλαφητόν το βάρος του μεγάλου των εγκλήματος και αποδεικνύουν με τον τρόπον αυτόν της ζωής των το δίκαιον της κατάρας, ήτις τους βαρύνει και της τιμωρίας, ήτις εξακολουθεί να τους μαστίζει. Και αυτή η μανία του αντισιωνισμού των Χιτλερικών κατά το δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, παρά την πικρίαν, την οποίαν όλοι μας εδοκιμάσαμεν δι’ αυτήν, δεν αποκλείεται να αποτελεί αύτη εν μέρος από την οργήν του Θεού και την κατάραν των σταυρωτών του Χριστού.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Απιστευτο μισος σας διακατεχει για τον Ισραηλ.
Δινατε την εντυπωση ανθρωπου ψαγμενου με τη Βιβλο, αλλα σε πολλες τελευταιες αναρτησεις σας φαινεται οτι κανετε μακροβουτια στα βρωμονερα του Ρωμαιοκαθολικου και Ανατολικου ορθοδοξου παγανιστικου ''χριστιανισμου''.
Πρωτο και βασικοτερο ο Γιαχουσουα κυνηγηθηκε απο τους βρωμερους Φαρισαιους που εκαναν οργια πανω στο λογο του Πατερα Θεου και οχι απο τη πλειοψηφια του λαου Ισραηλ.
Αλλωστε ολα ειχαν προειπωθει στις βιβλικες προφητειες.
Δε βλεπω ομως να γινεται κανενα σχολιο για τα παγανιστικα των ημερων που διανυουμε (βλ. πασχαλινα αυγα, λαγουδακια, περιφορες).
Ψαξου λιγο καλυτερα, ο εχθρος δε βρισκεται στον Ισραηλ αλλα στη Μεγαλη Πορνη που σας εχει τυφλωσει για τα καλα.

Ανώνυμος είπε...

Αντισημιτισμός καλυμένος με ψευδοεπιστημινικό προσωπείο!!!
Μάλλον μαύρο ουρανό έπρεπε να ονομάσετε το blog σας ευλαβέστατοι;;;
μου.
Antonios

Ανώνυμος είπε...

Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Η τού 1967 είναι η Γ' έκδοση. Η Α' είναι του 1936!.

Andrew είπε...

Αμήν και αμήν

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΑΡΘΡΟ
ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΜΗΝ ΑΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ!!!
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΧΘΡΟΣ???
ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ...Ο δε Εβραίος ποιητής Itamar Yaoz-Kest.
"Ο Σαμψών είμαι μυθολογικός «ήρωας» του Ιουδαϊσμού. Σύμφωνα με την Ιουδαϊκή μυθολογία, όταν οι Φιλισταίοι τον οδήγησαν σε ναό και τον έδεσαν ανάμεσα στις δυο κολόνες που βαστούσαν την στέγη του ναού, αυτός σπάζοντας τις κολόνες γκρέμισε τον ναό, πεθαίνοντας αυτός μαζί και με τους παρευρισκόμενους Φιλισταίους, κάτω από τα ερείπια («αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων»).

Η «επιλογή Σαμψών» είναι μια πολιτική που υποστηρίζεται ανοιχτά από τους στρατηγούς του Ισραήλ και είχε υποστηριχθεί και από τον ίδιο τον Αριέλ Σαρόν. Το Ισραήλ είναι το μοναδικό κράτος στον κόσμο που επισήμως απειλεί ότι εάν απειληθεί η ύπαρξή του, θα εξαφανίσει για πάντα την ζωή σε ολόκληρη την Γη μέσω πυρηνικού ολοκαυτώματος, λίγο προτού εξαφανιστεί το ίδιο.
Ο Yaoz-Kest αναπαράγει επίσης τις Σιωνιστικές θέσεις περί του ότι, επίσης, οι Εβραίοι έχουν το δικαίωμα να καταστρέφουν ο,τιδήποτε θέλουν πάνω στην Γη, καθώς αυτή τους ανήκει και σύμφωνα με τις Εβραϊκές «ιερές» γραφές ο,τιδήποτε υπάρχει πάνω στην Γη, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων λαών, κατασκευάστηκε από τον «Θεό»-Γιαχβέ αποκλειστικά και μόνο για να υπηρετεί τους Εβραίους.

«Εμείς οι Εβραίοι, εμείς οι καταστροφείς, θα παραμείνουμε για πάντα οι καταστροφείς. Τίποτε από όσα κάνετε εσείς δεν συμβαδίζει με τις δικές μας ανάγκες και διεκδικήσεις. Θα καταστρέφουμε για πάντα, διότι χρειαζόμαστε ένα δικό μας κόσμο», έγραφε ο Σιωνιστής συγγραφέας Maurice Samuel, απευθυνόμενος στους άλλους λαούς μέσα από το βιβλίο του «You Gentiles».
Ακολουθεί η μετάφραση του «ποιήματος» του Yaoz-Kest.
΄
Κίνδυνος, Θέλω να είμαι ένας κίνδυνος,
Θέλω να είμαι ένας κίνδυνος για τον κόσμο έτσι ώστε μετά την καταστροφή μου, ούτε ένα φύλλο χόρτου να μη παραμείνει στην επιφάνεια της Γης, ούτε ένα φύλλο χόρτου για την πίπα του Γκύντερ Γκρας, πάνω στην Γη όπου, από τότε που γεννήθηκα, απετέλεσα ένα κίνδυνο πάνω στον κόσμο. -Επειδή είναι δικαίωμά μου!...."

http://www.armahellas.com/?p=5069

Ανώνυμος είπε...

Για τον ελληνοφωνο οβριο, υβριστη του Χριστιανισμου και θιασωτη των δολοφονων μικρων κοριτσιων στην υποδουλη απ' τους συγγενεις του, απογονους των θεοκτονων Παλαιστινη Μαΐου 2013 - 2:27 μ.μ. και 1 Μαΐου 2013 - 3:15 μ.μ.


http://www.youtube.com/watch?v=oyDPxNhPGJo


Πατρικιος

Ανώνυμος είπε...

Απίστευτο μίσος???
Τί λές ανθρωπέ μου???Απίστευτο μίσος είχατε εσείς εναντίον του Θεού που ήρθε στη Γη για να μας διδάξει και τον σταυρώσατε!!Τον Βαραβά δεν διαλλέξατε να σωθεί???Ο λαός με την επιλογή του δεν μίλησε???Και το πιο ξεκάθαρο είναι ότι δεν τον πιστέψατε και ακόμη περιμένετε σαν τα κορόιδα για να εξαπατηθείτε για ακόμη μία φορά...και άπιστοι και εξαπατημένοι... Αλλά η αλήθεια σας τσούζει....περιμένετε τώρα από τους δούλους του διαβόλου τους Rothschild να σας στείλουν τον Ψευδομεσσία σας κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας...Βλάσφημοι!!!

Ανώνυμος είπε...

@κοκκινος ουρανος


Δυνατο αρθρο.
Καλη συνεχεια αγαπητε και καλη δυναμη στον καλο αγωνα.

Διαβαζω εδω καιρο το μπλογκ σου και μονον καλα λογια εχω να πω.


Καλη Ανασταση και ο Θεος μαζι σου.

Ανώνυμος είπε...

@ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ.

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΛ.
ΜΗΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΟΥ;

SkyWatcher είπε...

Για το σχόλιο το πρώτο:
Νομίζω ότι αν κάποιον πρέπει να κατηγορήσετε για «μίσος» αυτός είναι ο Ν. Πετρόπουλος. Ο ΚΟ μετέφερε τμήμα του βιβλίου του. Τι να κάνουμε, επιτρέπουν ακόμα να κυκλοφορούν τέτοια βιβλία «μίσους». Άσε που η Καινή Διαθήκη και η χριστιανική γραμματεία γενικότερα, από τις αρχαίες ημέρες του χριστιανισμού μέχρι πρόσφατα (και πριν προκύψουν οι διάφοροι Bonnier), έχει να επιδείξει πολύ περισσότερο «μίσος», όπως εσείς το αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι δα κανένα μυστικό. Εσείς βέβαια, μπορείτε να αντλείτε πληροφορίες και να βγάζετε συμπεράσματα για το τι έγινε με τον «Γιαχουσούα» από όπου θέλετε. Ελευθερία έχουμε.
Αλλά να κατηγορείτε άλλους για «μίσος» και εν συνεχεία να εκφράζεστε με φράσεις του «βρωμονερα του Ρωμαιοκαθολικου και Ανατολικου ορθοδοξου παγανιστικου ''χριστιανισμου''» είναι λίγο οξύμωρο..

Για το σχόλιο το δεύτερο και γενικότερα για όσα αναλόγου ύφους προέκυψαν ή μέλλουν να προκύψουν:
Θα προτιμούσα στον ΚΟ να υπάρχουν αντιρρήσεις με παράθεση επιχειρημάτων παρά τσιτάτα και ταμπέλες του συρμού.
Πάντως όσους νιώθουν να τους πλακώνει ο «μαύρος» ουρανός, ο Ζανίνο στα άκρα δεξιά του blog οδηγεί στην λύση.

Ανώνυμος είπε...Jewess Sarah Silverman says she'd kill Jesus, again


http://www.youtube.com/watch?v=oyDPxNhPGJo

Ανώνυμος είπε...

Για τον ηλίθιο ανώνυμο παγανιστή 1 Μαΐου 2013 - 2:27 μ.μ.
Παγανισμός είναι ο σιωνισμός και ο εβραϊσμός μαζί όπως κατάντησε, και δεν είναι βρε ανόητε παγανισμός τα λαγουδάκια, και τα κόκκινα αυγά κτλ. που θεωρούνται σαν παιχνίδια, ήθη και έθιμα. Με την ίδια λογική του παραλόγου, τότε παγανιστικά είναι όλα τα παιχνίδια που πωλούνται στα καταστήματα και όλα τα ήθη και έθιμα σε όλο τον κόσμο.